Tematski pogovorni večeri

Next appointments

Zavest koherence srca in glave

Kako deluje formula stanje srca = stanje zavesti = stanje življenja = usoda? Ohranja jo usodni krog, ki ga poganjajo čustveno nabito mišljenje in čustva. Od nas pa je odvisno, ali določeno stanje vzdržujemo ali pa se ga odločimo spremeniti. Poglejmo kako.