Alle Artikel zu diesem Thema

Vodnarjeva doba ponuja Zemlji in njenim prebivalcem nove možnosti. Vplivi misterijskih planetov Urana, Neptuna in Plutona postajajo vse močnejši, a bistveno je, kako se človeštvo odzove nanje.
Veliko ljudi je že pred desetletji spoznalo in začutilo, da svet stopa v dobo velike spremembe: Glasbeni film Lasje je v svojih skladbah uglasbil občutek celotne generacije o začetku vodnarjeve dobe.
Vodnarjeva doba pomeni duhovni preobrat družbe, zlasti pa vsakega posameznika. O začetku vodnarjeve dobe je veliko špekulacij. Ali se je že začela, bo še prišla, ali pa je že na pol pretekla?