Alle Artikel zu diesem Thema

Kot krona stvarstva je človek čudovito zgrajeno celostno bitje. Če se torej zavedamo, da človek ni zgolj vidna, telesna pojavnost, se pred veličino bitja in mogočnostjo njegovega Stvarnika lahko edinole priklonimo.