Lectorium Rosicrucianum (LRC) je gnostična duhovna šola. Njen namen je doseči izvorno krščansko posvetitveno pot transfiguracije. Učenci šole LRC so ljudje, ki hrepenijo po duhovni prenovi življenja.

Lectorium Rosicrucianum (LRC) je gnostična duhovna šola. Njen namen je doseči izvorno krščansko posvetitveno pot transfiguracije. Učenci šole LRC so ljudje, ki hrepenijo po duhovni prenovi življenja.

Učenci v šoli Lectorium Rosicrucianum hodijo praktično duhovno pot, ki daje njihovemu življenju dolgo iskani smisel. Izhodišče poti je božanska iskra v človeku, duhovno jedro, ki ga rožni križarji imenujejo vrtnica srca.

Krščanska pot posvetitve

Kdor je v sebi izkusil notranji vir moči in ga sprejel za vodilno načelo svojega življenja, stoji na začetku procesa transfiguracije, velike preobrazbe duha, duše in telesa. Postopoma se stara umrljiva osebnost umika in odstopa prostor novemu dušnemu razvoju. Proces se hrani z novimi silami. Ne s silami starega ega, temveč s silami, ki izvirajo iz polja nesmrtnega življenja. Smisel človekovega življenja je vrnitev v to polje, v božansko kraljestvo, v pradavni dom, in izstopitev iz kolesja reinkarnacije v snovnem svetu.

Skozi proces transfiguracije se umrljivi človek dvigne in doseže novo duhovno zavedanje. Gre za izvorno krščansko pot posvetitve, ki jo Janez opiše v Novi zavezi z besedami: Jaz se moram majnšati, drugi v meni mora rasti. Nesmrtni drugi ne domuje v svetu nasprotij, marveč izvira iz višjega naravnega reda, iz polja resničnega življenja. Slednje obstaja onkraj vezi in omejitev snovnega življenja, pa tudi onkraj življenja senc na drugi strani, kjer smrti sledi proces razkrojiitve med dvema inkarnacijama. Višja narava je nad tem, je svet duhovne duše, izvorno stvarjenje. Kdor v sebi prepozna to izkušnjo, spozna Boga, gnozo.

Učenci rožnega križa in njihova pot

Rožni križarji so ljudje, ki so zaslišali glas drugega znotraj svojega najglobjega bitja. Skozi notranjo izkušnjo so prepoznali svetlobo gnoze. Služijo drugemu v sebi in Svetlobi namenjajo vse več prostora v svojem življenju. Tako omogočajo rojstvo nove zavesti, ki jo vodi svetloba duše in duha. Proces, ki ga Sveto pismo imenuje ponovno rojstvo iz vode in Duha, povsem spremeni človeka.

Cilj Mednarodne šole Zlatega rožnega križa Lectorium Rosicrucianum je usmerjen na notranji duhovni svet in učenci ga postopoma udejanjajo v svojem življenju. Lectorium Rosicrucianum ne zasleduje nikakršnih ekonomskih, znanstvenih ali političnih ciljev.