Rožni križarji učijo univerzalno modrost, ki sega do starodavnih virov. Naziv rožni križ je prevzet iz srednjega veka. V Evropi se je prvič pojavil v zgodnjem 17.stoletju v objavah klasičnih rožnokrižarskih spisov.

Od kod prihajajo rožni križarji in kdo je Christian Rosenkreuz? Rožni križarji učijo univerzalno modrost, ki sega do starodavnih virov. Naziv rožni križ je prevzet iz srednjega veka. V Evropi se je prvič pojavil v zgodnjem 17.stoletju v objavah klasičnih rožnokrižarskih spisov: Klic bratstva rožnega križa (1614), Pričevanje bratstva rožnega križa (1615) in Alkimična poroka Christiana Rosenkreuza (1616). Avtor omenjenih del je zahodnonemški teolog Johann Valentin Andreae.

Univerzalna duhovna preobrazba sveta

Spisi govorijo o skrivnostnem bratstvu, katerega cilj je univerzalna duhovna preobrazba sveta. Njihov oče, brat Christian Rosenkreuz (CRC), je zgradil “hišo Sanctus Spiritus“. Skupaj s svojimi brati deluje kot alkimist, da bi ustvaril zlato in nesmrtni telesi novega kraljevskega para.

V poznorenesančni Evropi so dela vzbudila veliko pozornost in v naslednjih stoletjih so vzniknila številna rožnokrižarska gibanja, ki delujejo do današnjih dni. Gibanja so seveda različno razumela in udejanjala tradicijo omenjenega bratstva. Evropska intelektualna zgodovina pozna mnogo ljudi, na katere so vplivale ideje rožnih križarjev.

Kdo je Christian Rosenkreuz

Christian Rosenkreuz, njegovo bratstvo in “hiša Sanctus Spiritus” niso izmišljotine in ne smemo jih razumeti zgodovinsko. Zlato, ki ga ustvarja CRC, ni kovina, temveč duhovno zlato popolnega človeka.

Christian Rosenkreuz je duhovno ime s skritim pomenom. Gre za prototip človeka, ki živi pot krščanske posvetitve. Ta se začne s prvim klicem v učenčevstvo in doseže vrh z vstajenjem duhovne duše. Alkimična poroka je v resnici duhovna poroka novorojene duše s Kristusovim duhom. Tako se oblikuje nesmrtni človek z nesmrtnim telesom.

Univerzalna modrost

Christian Rosenkreuz, ki ga je učilo dvanajst posvečencev, premore znanje starih verstev. Pozna starodavne modrosti Egipta in Male Azije, in vse se zlijejo v novo povezavo, v ezoterično krščanstvo. O slednjem je govoril Rudolf Steiner v svojih predavanjih z naslovom Rožnokrižarsko krščanstvo.

Rožni križarji imajo torej svoj izvor v starodavnih naukih modrosti, ki se vedno razkrivajo iskalcem. Ta modrost je brezčasna in večna, vedno prilagojena ljudem in duhu aktualnega časa in prostora.

Vsi članki o Lectorium Rosicrucianum