Biti učenec ali član šole Lectorium Rosicrucianum pomeni predvsem notranjo izkušnjo ob spoznanju, da poleg običajnega življenja v snovnem svetu obstaja tudi človekova duhovna usoda.

Biti učenec ali član šole Lectorium Rosicrucianum pomeni predvsem notranjo izkušnjo ob spoznanju, da poleg običajnega življenja v snovnem svetu obstaja tudi človekova duhovna usoda.

Biti učenec ali član šole Lectorium Rosicrucianum (LRC) pomeni izkusiti hrepenenje duše po svetlobi Duha; pomeni izkusiti hrepenenje, ki daje življenju novo smer in omogoči prevrednotenje osebnih vrednot.

Članstvo v šoli LRC – osebna odločitev

Odločitev za novo življenjsko pot je osebna. LRC ponuja kandidatu dvoje možnosti. Po začetni stopnji orientacije se lahko odloči za aktivno učenčevstvo ali za splošno članstvo. Biti mora polnoleten, star nad 18 let.

Članstvo pomeni ohlapnejšo povezavo s šolo in je brez obveznosti. Člani lahko obiskujejo razna duhovna srečanja, ki jih prireja šola: pogovorne večere, tempeljske službe in konference. Prejemajo tudi mesečna kontaktna pisma in dvomesečno revijo Pentagram.

Učenčevstvo pomeni spremembo in prenovo

Učenčevstvo v Lectoriumu Rosicrucianumu je več kot članstvo. Šola Zlatega rožnega križa je šola posvetitve, ki vodi na pot tranfiguracije, velike preobrazbe duše, duha in telesa. Prenova terja pripravljenost in voljo.

Učenec začne s spoznavanjem sebe in se v notranjem procesu postopoma prilagaja duhovnemu cilju. Po začetnem pripravljalnem obdobju se odloči za nekatere temeljne spremembe: ne uživa alkohola, nikotina in drog, prehranjuje se vegetarijansko, odvrne se od egoistične naravnanosti.

Svetloba – učitelj in mojster

Nadaljnja pot do obnovljene zavesti je sad redne udeležbe na srečanjih šole in izkušanja duhovne svetlobne sile skupaj z drugimi učenci. Med učencem in Svetlobo ni ne učitelja ne mojstra. Vsakdo hodi pot samoodgovorno in v lastnem ritmu. Svetloba sama je učitelj; iz nje izhaja neposredno védenje, gnoza, spoznanje Boga.

Namen učenčevstva je doseči univerzalno modrost v vsakodnevnem življenju in služiti človeštvu na duhovni ravni. Tako se krepi hrepenenje in potreba po rednem obiskovanju tempeljskih služb. V področnih centrih šole Zlatega Rožnega križa se običajno vsak mesec zvrsti nekaj služb; navadno trajajo okoli ene ure. Učenci se udeležujejo tudi konferenc v enem od konferenčnih centrov.

Članstvo in učenčevstvo

Podatke o članstvu in učenčevstvu v šoli Lectorium Rosicrucianum najdete na mednarodnem spletu LRC (link). Lectorium Rosicrucianum je nepridobitna organizacija, ki se vzdržuje samo s prispevki in darili.