V posnetku je predstavljena vloga srčnega središča v življenjskem sistemu človeka. Ima pomembno vlogo pri oblikovanju osnovnega stanja duše, kateremu smo prisiljeni slediti ali pa se ga odločimo spremeniti.

Srce ima središčno vlogo v življenjskem sistemu človeka. V srcu se srečujejo, mešajo in preobražajo številni vplivi, vzgibi in sevanja, tako iz glave kakor iz biološkega jaza – ega. Oblikujejo osnovno stanje duše in potemtakem celotno življenjsko stanje, usodo.

Ko se v nekem trenutku vzpostavi določeno stanje, smo prisiljeni slediti vplivom in naravnanosti tega stanja. Pri tem igra izjemno pomembno vlogo neposredna zavest. Vse je odvisno od nas samih, ali določeno stanje vzdržujemo ali pa se ga odločimo spremeniti.

Prekinimo usodni krog, ki ga poganjajo čustveno nabito mišljenje in čustva.

V posnetku je predstavljeno, kako se spoprimemo s tem izzivom, kako pričnemo “gledati s svojim srcem”, kakor pravi Mali princ.

priporočeni artikli