Dolgo so mislili, da izvirajo Hermetični spisi (Corpus Hermeticum) iz egipčanskega obdobja pred Mojzesom in Platonom, v resnici pa jih moramo pripisati gnostični skupini iz prvih stoletjih našega štetja.

Dolgo so mislili, da izvirajo Hermetični spisi (Corpus Hermeticum) iz egipčanskega obdobja pred Mojzesom in Platonom, v resnici pa jih moramo pripisati gnostični skupini iz prvih stoletjih našega štetja.

Prvotni spisi so verjetno izšli iz znane aleksandrijske knjižnice. Italijanski filozof Marsilio Ficino jih je iz grščine prevedel v latinščino (prvi natis 1471). Skupaj s komentarji in odzivi nanje so predstavljali pomemben navdih za filozofsko in versko življenje renesanse.

Gnostično-hermetični teksti, kakršni so Hermetični spisi, govorijo o novi podobi človeka

V hermetičnem tekstu Svarilo duši, ki ni del Hermetičnih spisov in je bil prvotno napisan v arabskem jeziku, beremo:

Na človeka lahko gledamo kot na bitje, ki ga sestavljajo čutno zaznavne stvari. Lahko pa nanj gledamo tudi kot na bitje, ki izvira iz duha in je prekrito s čutno zaznavnimi stvarmi.

In dalje:

Podoba je senca ali odsev resničnosti, kot lahko senco in odsev zaznamo na tleh ali v vodi. Ker je dušo ujela in zadržala ljubezen do podob v najrazličnejših oblikah, ne pa do resničnosti, je pozabila na duha, ko je vstopila v svet čutov.

Spoznanje, da je človeška duša ujeta v materijo, potrjuje, da gre za gnostični tekst.

V renesansi so hermetični teksti veljali za Božje razodetje. V poznejših stoletij so jih preklicali in nanje pozabili.

Hermes – pravir

V začetku sedemnajstega stoletja so klasični križarji v knjigi Alkimična poroka Christiana Rosenkreuza imenovali Hermesa za “Hermesa princepsa”, Hermesa, kneza filozofov. Omenjena knjiga ga imenuje tudi “pravir, praizvor”.

V današnjem času je znova naraslo zanimanje za hermetične spise. Jan van Rijckenborgh, soustanovitelj mednarodne šole Zlatega rožnega križa Lectorium Rosicrucianum, je tekste obravnaval v okviru konferenčnih govorov. Njegove komentarje in razlage je pod naslovom “Izvorna gnoza Egipta in njen klic v večni sedanjosti” v štirih knjigah izdala založba Rosa.

Na tej spletni strani najdete izvirne tekste iz Corpusa Hermeticuma in drugih hermetičnih spisov z izbranimi razlagami Jana van Rijckenborgha, kateri sodobnemu iskalcu duhovnosti osvetljujejo hermetično modrost.

Začnite s prvo knjigo Hermetičnih spisov: Pojmander

priporočeni artikli