Šola Lectorium Rosicrucianum združuje učence in člane iz petdesetih držav sveta: iz Evrope, Južne in Severne Amerike, Afrike, Avstralije in Nove Zelandije. Sedež mednarodne organizacije je v Haarlemu na Nizozemskem.

Šola Lectorium Rosicrucianum združuje učence in člane iz petdesetih držav sveta: iz Evrope, Južne in Severne Amerike, Afrike, Avstralije in Nove Zelandije. Sedež mednarodne organizacije je v Haarlemu na Nizozemskem.

Po smrti duhovnih voditeljev Jana van Rijckenborgha (1968) in Catharose de Petri (1990) je vodenje šole prevzel mednarodni odbor, imenovan Mednarodno duhovno vodstvo. Njegovo delo je porazdeljeno na vodstva v posameznih državah, svete in delovne skupine.

Lectorium Rosicrucianum je nepridobitna organizacija brez kakršnih koli ekonomskih interesov. Vzdržuje se z mesečnimi prispevki in donacijami učencev in članov. Organizaciji se lahko po začetni, orientacijski stopnji in na podlagi pisne prošnje pridruži vsak polnoletni državljan. Za izstop iz organizacije zadostuje pisna izjava.

Konferenčna mesta in centri

Mednarodna šola Zlatega Rožnega križa deluje v šestdesetih konferenčnih mestih širom po svetu, v katerih se ob koncih tedna odvijajo pomembnejša srečanja in duhovne aktivnosti.

Poleg konferenčnih centrov imajo večja evropska mesta tudi regionalne centre, kjer se učenci, člani in interesenti redno srečujejo pri različnih aktivnostih. Po svetu deluje okoli sto trideset regionalnih centrov.

Vabimo vas, da na mednarodni spletni strani poiščite najbližji center in nas obiščete!

Druge ustanove in knjižna založba

Poleg organizacije Mednarodne šole Zlatega rožnega križa Lectorium Rosicrucianum deluje po svetu še nekaj neodvisnih ustanov, ki dejavno podpirajo širjenje rožnokrižarskih idej ter hermetičnih in gnostičnih naukov. V sodelovanju z drugimi duhovnimi organizacijami in strokovnjaki s področja znanosti, umetnosti in javnega življenja prirejajo simpozije in predavanja.

V knjižnih založbah šole LRC izhaja v številnih državah in v različnih jezikih literatura šole – tako dela, ki sta jih napisala ustanovitelja šole, kot tudi dela nekdanjih in sodobnih duhovnih učiteljev.

Šola izdaja dvomesečno revijo Pentagram, ki jo brezplačno prejemajo njeni učenci in člani.

Vsi članki o Lectorium Rosicrucianum