Mednarodna šola Zlatega rožnega križa je gnostična duhovna šola; korenini v zgodnjem krščanstvu in naukih hermetične modrosti.

Mednarodna šola Zlatega rožnega križa je gnostična duhovna šola; korenini v zgodnjem krščanstvu in naukih hermetične modrosti.