Ljudje so se na spodbude rožnega križa iz 17. stoletja različno odzivali, zato so se oblikovale tudi različne rožnokrižarske skupine. Ne sledijo vse isti viziji.

Ljudje so se na spodbude rožnega križa iz 17. stoletja različno odzivali, zato so se oblikovale tudi različne rožnokrižarske skupine. Ne sledijo vse isti viziji.