S stališča rožnega križa obstaja poleg fizičnega sveta tudi višji svet, svet nesmrtnega življenja. Rožni križarji govorijo o dveh naravnih redih. Umrljivi svet ima dve področji: snovno področje, kjer človek živi, in “drugo stran“, onstranstvo, bivališče mrtvih. Onkraj

S stališča rožnega križa obstaja poleg fizičnega sveta tudi višji svet, svet nesmrtnega življenja. Rožni križarji govorijo o dveh naravnih redih. Umrljivi svet ima dve področji: snovno področje, kjer človek živi, in “drugo stran“, onstranstvo, bivališče mrtvih. Onkraj umrljivega sveta obstaja božanski svet popolnosti in večnega življenja, polje višjega obstoja, v katerem je človeštvo prebivalo pred svojim padcem v snovni svet. Božanski naravni red ni na drugem planetu, temveč v istem prostoru kot naš svet, vendar na drugi vibracijski ravni.

Rožni križarji učijo, da je človek dvojno bitje. Čeprav se smrtnik rodi iz snovnega sveta, nosi v sebi iskro nesmrtnega duha, vrtnico srca, ki izhaja iz višje narave. V duhovno iskro je kot seme vgrajena ideja in zgradba prvotnega, popolnega človeka. Energijsko polje, ki se širi okoli tega duhovnega središča in okrog snovnega človeka, se imenuje mikrokozmos.

Človekova življenjska naloga je, da iz duhovne iskre prebudi božansko dušo in obnovi izgubljeni stik duše z njeno duhovno razsežnostjo. To se zgodi v Kristusovi moči. Sveto pismo govori o ponovnem rojstvu iz vode in Duha (Jn 3,5), rožni križarji pa o globoki spremembi, transfiguraciji človeka, kar nakazuje na spoj prvotne duše z duhom, na “alkimično poroko”. S krščansko posvetitvijo postane človek ponovno deležen popolnega življenja.