Termin izvira iz grške besede in pomeni svetlobo znanja. Na poti rožnega križa je gnoza notranje uresničenje vsenavzoče svetlobne moči Boga. To moč doživlja učenec kot notranjo izkušnjo in duhovno življenjsko silo. Gnoza je notranje izkustvo Boga; nikakor ne dogma,

Termin izvira iz grške besede in pomeni svetlobo znanja. Na poti rožnega križa je gnoza notranje uresničenje vsenavzoče svetlobne moči Boga. To moč doživlja učenec kot notranjo izkušnjo in duhovno življenjsko silo. Gnoza je notranje izkustvo Boga; nikakor ne dogma, temveč živo znanje, živo védenje. Razodeva se različno, glede na zgodovinsko obdobje in raven človekovega razvoja. Tudi izkustva iskalcev se razlikujejo.