Mednarodna šola Zlatega rožnega križa Lectorium Rosicrucianum korenini v gnostični tradiciji, zato se predstavlja kot gnostična duhovna šola. Njeni nauki in metode se deloma razlikujejo od naukov in metod prejšnjih gnostičnih šol, kajti izhodišče, ki vodi na pot v

Mednarodna šola Zlatega rožnega križa Lectorium Rosicrucianum korenini v gnostični tradiciji, zato se predstavlja kot gnostična duhovna šola. Njeni nauki in metode se deloma razlikujejo od naukov in metod prejšnjih gnostičnih šol, kajti izhodišče, ki vodi na pot v drugo stanje zavesti, se na začetku vodnarjeve dobe razlikuje od preteklih izhodišč. V starih gnostičnih posvetitvenih šolah so, denimo, snovni svet dojemali kot temeljno slabega, medtem ko rožnim križarjem predstavlja šolo, učilnico, v kateri mora učenec pokazati in dokazati svojo bit na poti k duhovni duši.