Šola Zlatega rožnega križa se v celoti vzdržuje s prispevki in darili. Je nepridobitna organizacija.

Šola Zlatega rožnega križa se v celoti vzdržuje s prispevki in darili. Je nepridobitna organizacija.