Vodstvo šole Zlatega rožnega križa sestavljajo člani različnih narodnosti. Na nacionalni ravni deluje šola po pravnih predpisih, ki veljajo za takšne skupnosti.

V večjih mestih ima šola svoje področne centre, v katerih se redno srečujejo učenci in interesenti. V

Vodstvo šole Zlatega rožnega križa sestavljajo člani različnih narodnosti. Na nacionalni ravni deluje šola po pravnih predpisih, ki veljajo za takšne skupnosti.

V večjih mestih ima šola svoje področne centre, v katerih se redno srečujejo učenci in interesenti. V šestintridesetih državah deluje okrog sto trideset takšnih centrov. Poleg tega ima LRC še okoli šestdeset konferenčnih centrov, v katerih potekajo duhovna srečanja ob koncih tedna. V konferenčnih centrih imajo sedež tudi nacionalna vodstva.