V 1. knjigi Hermetičnih spisov naredi na bralca največji vtis Hermesova hvalnica. Pogovor med Hermesom in Pojmandrom nam v vrsticah 61–73 razkriva vzvišeni načrt, oznanilo poslanstva, govori o obrnitvi vase in o veselju.

V 1. knjigi Hermetičnih spisov naredi na bralca največji vtis Hermesova hvalnica. Pogovor med Hermesom in Pojmandrom nam v vrsticah 61–73 razkriva vzvišeni načrt, oznanilo poslanstva, govori o obrnitvi vase in o veselju.

Vzvišeni načrt

61. »Vse si mi lepo razložil, kakor sem hotel, Nous, toda povej mi še, kako poteka pot navzgor.«

62. Na to mi je Pojmander odgovoril: »Najprej se v procesu razkrajanja spremeni snovno telo; oblika, ki si jo imel, izgine. Svoj običajni jaz izročiš demonu kot nekaj, kar je ostalo brez učinka. Telesni čuti se vrnejo k svojim izvirom, postanejo del njih in njihovih delovanj. Sile nagonov in poželenj se vrnejo v nerazumsko naravo.

63. Tako se človek napoti navzgor prek sile, ki povezuje sfere, in v prvemu krogu izroči moč rasti in propadanja, v drugem sposobnost za povzročanje zla in zvijačnost, ki je ostala brez učinka, v tretjem slepilo želja, ki prav tako ne učinkuje več, v četrtem nečimrnost, ki je izgubila ves pohlep, v petem brezbožno objestnost in brezobzirno nepremišljenost, v šestem ničvredno nagnjenost k bogastvu, ki je zdaj nična, ter v sedmem krogu zahrbtne laži.

64. Očiščen vsega, kar je izšlo iz sile, ki povezuje sfere – le s svojo lastno močjo -, nazadnje dospe v osmo naravo ter z resnično bivajočimi bitji slavi Očeta, in vsi tam zbrani se skupaj z njim veselijo njegovega prihoda.

65. In ko postane enak tovarišem, sliši nad osmo naravo še nekatere moči, ki s sladkim petem slavijo Boga. Nato se po vrsti povzpnejo do Očeta in se predajo močem; in ko tudi sami postanejo moči, se rodijo v Bogu. To je dober konec za tiste, ki premorejo gnozo, spoznanje: postati Bog.

Oznanilo poslanstva

Komentar št. 15: Kroženja, ki se jih ne da zaobiti
V vsem dialektičnem vserazodetju velja isti zakon: zakon razpadanja, nastajanja, razcvetanja in minevanja, in to v stalnem, neustavljivem krogotoku. Stvari pridejo in odidejo in se ponovno vrnejo k svojemu izhodišču. V dialektičnem univerzumu se odvija nenehna preobrazba prvin, snovi.
(…) To je tisti naravni red, katerega delovanje se imenuje fatum ali usoda, pravi Pojmander; opozarja torej na temeljni zakon, na bistvo neizogibnega krogotoka.
Kljub temu pa v biti dialektike, v sedmem kozmičnem področju, lahko prepoznamo višji red, vzvišeni načrt, ki je tesno povezan z ostalimi šestimi kozmičnimi področji. Izvorna gnoza Egipta, Prvi del, str. 57

66. Kaj se še obotavljaš? Ne bi zdaj, ko si se naučil vseh naukov, postal vodnik tistim, ki si to zaslužijo, da bi Bog prek tebe rešil človeški rod?«

67. Ko mi je Pojmander to povedal, se je pred mojimi očmi pomešal med moči. Obdaril me je z močjo, me poučil o naravi vsega in o vzvišenem videnju, jaz pa sem se zahvalil Očetu vseh stvari in ga slavil. Takrat sem začel oznanjevati ljudem lepoto pobožnosti in spoznanja:

Komentar št. 16: Prekrit z močjo
Hermetični, dušnorojeni človek ne more biti nedejaven. Povsem izključeno je, da bi takšen človek lahko leta in leta nedejavno opazoval druge, kako delajo. Če kdo s kritičnim pogledom in križem rok opazuje, kako drugi služijo Gnozi, se v njem zagotovo še ni rodila nova duša.
Izvorna gnoza Egipta, Prvi del, str. 87

Obrnite se vase

68. »Vi, ljudstva, in vi, na zemlji rojeni ljudje, ki ste prepuščeni pijanosti in spanju ter prav tako nepoznavanju Boga, streznite se, opustite pijanost in prenehajte se valjati v propadlosti in začaranosti živalskega spanja!«

69. Tisti, ki so slišali, so se mi enodušno pridružili. Jaz pa sem rekel: »Zakaj ste se vi, na zemlji rojeni ljudje, izročili smrti, ko pa imate pravico biti deležni nesmrtnosti? Obrnite se, vi, ki tavate v zmoti in ste si za vodnika izbrali nevednost! Osvobodite se temačne luči, bodite deležni nesmrtnosti in se za vedno poslovite od pogube.«

70. Nekateri izmed njih so me zasmehovali in odš1i stran – bili so namreč na poti smrti; drugi pa so me prosili, naj jih poučim, ter se vrgli na kolena. Ko sem jim ukazal vstati, sem postal vodnik rodu, tako da sem jih poučeval, kako in na kakšen način se bodo rešili; in vanje sem posejal besede modrosti in napojili so se z vodo nesmrtnosti.

Komentar št. 17: Živ svetlobni princip
Svetlobna iskra, ki je bila nekoč popolna svetloba, se sedaj nahaja tudi v vas, in sicer kot drobna svetlobna iskrica, “Jezusovo semensko zrno”. Torej se lahko tudi vi vključite v mogočen odrešitveni načrt. (…) Toda še preden začnete s tem procesom, še preden lahko razdelite vodo, da se bo levo razlikovalo od desnega, morate očistiti svetišče svojega srca. Vanj mora vstopiti Duh, Pojmander, da bo v vas oživil svetlobno počelo. Svoji poklicanosti se morate popolnoma posvetiti.
Izvorna gnoza Egipta, Prvi del, str. 63

71. Ko se je večerilo in je sončna svetloba začela bledeti, sem jih pozval, naj se zahvalijo Bogu; in ko je bila molitev opravljena, se je vsak vrnil k svojemu ognjišču.

Največje veselje

72. Vase sem zapisal Pojmandrovo dobroto in ker sem bil napolnjen s tistim, česar sem si želel, sem bil globoko srečen, saj je iz telesnega spanja nastala treznost duše, iz zapiranja oči pa resnično zrenje. In moj molk je bil napolnjen z dobrim in besede so postale plodna dejanja odrešitve. To se mi je zgodilo, ker sem prek svojega Nousa, Pojmandra, bitja, ki biva iz samega sebe, sprejel Besedo začetka. Sedaj sem izpolnjen z Božjim dihom resnice. Zaradi tega hvalim Boga Očeta iz vse duše in z vso močjo:

Komentar št. 18: Sprejemanje gnostičnih sil
Predstavljajte si astralno sfero, ki bi bila popolnoma čista in bi vse njeno področje napolnjevala univerzalna gnostična veriga s svojimi silami in nauki. Ko bi zaspali in izstopili z astralnim delom, bi se lahko okrepčali z vsemi čudovitimi silami, z vsem nizom čistih podob, ki jih je univerzalno bratstvo zaradi nas razširilo v astralno sfero. Ob prebujenju bi vso prejeto veličastno pomoč prenesli v budno zavest, in vsekakor bi veliko pridobili.
Izvorna gnoza Egipta, Prvi del, str. 101-102
To vdihovanje, ta mir lahko torej označimo kot intenzivno delo. Asimilacija gnostičnih sil, potrebnih za opravljanje dela, zahteva od delavca, kandidata, povsem drugačno naravnanost in telesno stanje, kot ju potrebuje za izžarevanje. Izvorna gnoza Egipta, Prvi del, str. 93

Hermesova hvalnica

73. »Svet je Bog, Oče vsega.
Svet je Bog, katerega volja se izpolni po njegovih lastnih silah. Svet je Bog, ki hoče biti spoznan in ki ga njegovi spoznajo.
Svet si, ki si z Besedo ustvaril vse, kar biva. Svet si, katerega podoba je vsa narava. Svet si, ki te narava ni oblikovala.
Svet si, ki si močnejši od vsake moči.
Svet si, ki si odličnejši od vsake odličnosti. Svet si, ki presegaš vsa poveličevanja.
Iz moje duše in mojega srca, ki se dviga k tebi, sprejmi daritve v svetih besedah, neizgovorljivi, neizrekijivi, katerega ime zmore izgovoriti le tišina.
Prosim te, ne daj, da bi bil ločen od gnoze, pravega spoznanja, ki ustreza moji biti. Usliši me!
Skloni se k meni in me napolni s svojo silo. S takšno milostjo bom razsvetlil tiste izmed človeškega rodu, ki životarijo v nevednosti – svoje brate, tvoje sinove. Zato verujem in pričam s svojo krvjo, da grem v luč in življenje.
Poveličujem te, Oče. Tvoj človek želi skupaj s tabo opraviti posvetitev človeštva, za kar si mu podelil vso moč.«

Komentar št. 19: Naravna podoba nosi križ
Kdor očiščeno srce odpre Gnozi, odpre svoje bitje Popolnemu. Kdor sme prejeti silo popolnosti, jo prejme za dvojni cilj; prvič, da prebudi dotik resničnega človeka, ga oskrbi s potrebno hrano in mu podari ponovno možnost življenja, ter drugič, da moč tega dotika uniči moteče stanje naravnega rojstva in ga nadomesti z drugim nosilnim telesom. Naravna pojava nosi torej križ, križ propada, a tudi križ ponovnega rojstva, transfiguracije. Izvorna gnoza Egipta, Prvi del, str. 96

Nadaljujte z drugo knjigo hermetičnih spisov: Pojmander Hermesu

priporočeni artikli