Štiri dela Izvorne gnoze Egipta temeljijo na univerzalni modrosti Smaragdne tablice (Tabule smaragdine) in prvih dveh knjig Corpusa Hermeticuma Hermesa Trismegista.

Štiri dela Izvorne gnoze Egipta temeljijo na univerzalni modrosti Smaragdne tablice (Tabule smaragdine) in prvih dveh knjig Corpusa Hermeticuma Hermesa Trismegista.

Domnevajo, da gre izvor teh spisov pripisati egipčanskemu kulturnemu obdobju pred Mojzesom in Platonom. V resnici jih je napisala skupina gnostikov v prvih stoletjih krščanstva.

Pogovori med Hermesom in Pojmandrom, Hermesom in Asklepijem ter Hermesom in Tatom so prava zakladnica gnostične literature. Ezoterična analiza in komentarji Jana van Rijckenborgha ponujajo ključ za globlje razumevanje.

Izvorna gnoza Egipta, 1. del

Jan van Rijckenborgh

V prvem delu Izvorne Gnoze Egipta razlaga avtor Jan van Rijckenborgh temeljno stanje človeka, ki je vezan na minljivost, čeprav je določen za življenje v večnosti. Knjiga opisuje pot, ki vodi iz človekove ujetosti in vpetosti v strasti in želje vse do rojstva nesmrtnega počela v njem. Kje začeti ves ta mogočni proces? Srce se mora najprej izčrpati zaradi vseh nasprotujočih si želja, šele potem lahko človek zahrepeni po odrešitvi, šele potem lahko višje umeva svoje poslanstvo in začne opuščati način življenja, ki veže na ta svet. Če verjamete v zmožnosti, ki so v vas, v božanski impulz resničnega rojstva, potem se pojavijo drugačne misli, obudite resničnega dušnega človeka in stopite v stanje popolne osvoboditve in zavestne združitve novorojene duše, Hermesa z duhom, Pojmandrom.

226 strani, trda vezava
Celostranska barvna ilustracija Johfre z naslovom Sin kač
Povezava na knjigarno (Bookshop)

Izvorna gnoza Egipta, 2. del

Jan van Rijckenborgh

Drugi del govori o pogojih in stopnjah na poti osvoboditve. Pogoj za človekovo osvoboditev je njegov uvid v resnično stanje, da v svojem življenju ne pozna Boga. Da bi prekinil ločenosti od Boga, se mora otresti povezave s silami te narave. Na ta način odstrani vzrok smrti, nasprotnega gibanja, življenja, ki nasprotuje podnetom Duha. Združi se z nesmrtno resnico in doseže nesmrtnost. Za uresničitev te poti je potreben temeljni preobrat, odločitev za življenje iz gnoze in z njo. Pričujoči drugi del Izvorne gnoze Egipta omogoča človeku spoznanje, kaj hoče gnoza od njega: da ustvari prostor za svoje prvobitno sebstvo.

260 strani, trda vezava
Celostranska barvna ilustracija Johfre z naslovom Pra-mati
Povezava na knjigarno (Bookshop)

Izvorna gnoza Egipta, 3. del

Jan van Rijckenborgh

V tretjem delu so opisane ovire na poti. Hermetični spisi med drugim kažejo na človekovo zmedenost glede dobrega in zla, na posledice njegovega razuma, vpetega v sebične interese v politiki, družbi, kulturi in religiji.
Tretji del Izvorne gnoze Egipta presega védenje in znanje človeka, prikovanega na zemeljsko življenje. Pri iskanju Edino-Dobrega, Boga, ga gnoza popelje do njegovih najglobljih globin, do jedra prvobitnega bitja. Tam je skrit ključ, ki vodi do novega življenja, do rojstva nove duše.

243 strani, trda vezava
Celostranska barvna ilustracija Johfre z naslovom Saturnova vrata
Povezava na knjigarno (Bookshop)

Izvorna gnoza Egipta, 4. del

Jan van Rijckenborgh

Četrti del opisuje rezultate osvobajajoče poti. Resnica, Sveti Duh, očiščuje človekovo srce in mišljenje, zakoni karme izgubljajo svoj vpliv. Porodita se nova zavest in mišljenje in z njima človek lahko doume resnico. Hermetične spise, kažipot k uvidu v dvojnosti človekovega obstoja, lahko razumemo le, če nam pomenijo odraz izkustva s svetom duha. Jan van Rijckenborgh razkrije pot do tega védenja v štirih knjigah. Duhovno zaznavo, polnost življenja in resnico, ki odsevajo iz Corpusa hermeticuma in Tabule smaragdine, poimenuje Izvorna gnoza Egipta.

240 strani, trda vezava
Celostranska barvna ilustracija Johfre z naslovom Ženska apokalipse
Povezava na knjigarno (Bookshop)

priporočeni artikli