Rožni križ in alkimija sta notranje globoko povezana. Rožni križarji so proces preobrazbe v alkimistovi posodi (od svinca do zlata) razumeli kot prispodobo prehoda človeške duše k popolni duhovni duši.

Rožni križ in alkimija sta notranje globoko povezana. Rožni križarji so proces preobrazbe v alkimistovi posodi (od svinca do zlata) razumeli kot prispodobo prehoda človeške duše k popolni duhovni duši.

Človeška duša mora skozi mnoge spremembe, preden se lahko z njo poveže božanski duh. Spremembe niso samodejne, temveč terjajo okrepljen napor in resničen boj med prebujeno dušo in silami, ki jo obkrožajo. Gre za sile nižje narave na ravni mikrokozmosa (človeka), kozmosa (sončnega sistema) in makrokozmosa (univerzuma). Te sile in njihovi vplivi se upirajo razvoju duše, vendar jih mora človek postopoma oslabiti in tako ustvariti prostor za višje, duhovne vidike kozmosa.

Misterijske barve ‘petelinjega repa’

Boj med dušo in silami nižje narave jasno ponazarja ‘petelinji rep’ v alkimistovi posodi. Alkimist se zavestno odloči za spremembo elementov, tako da jih enakomerno segreva. Med tem procesom in pri stalni temperaturi raztopljena snov ‘blago prehaja preko barv’, pravi. Vidnih postane sedem stopenj: rumena, zelena, rdeča, modra, oranžna, indigo in vijolična. Omenjene barve pripisuje alkimist tako planetom, ki ustrezajo določeni kovini, kot specifičnim ravnem človekove zavesti.

Merkur in Venera – prehod k novemu razumu in univerzalni ljubezni

Na prvi stopnji, v neslišni igri premene barv, uzre oko štirikratni odtenek rumene, ki prehaja v zlato. Na poti preobrazbe duše pomeni ta proces premaganje starega analitičnega mišljenja, ko se stari razum, vezan na vplive Merkurja, odpre višjemu Merkurjevemu razumu.

Na drugi stopnji se barva prelije v štirikratni odtenek zelene, kar v duhovnem procesu pomeni, da se naravna moč ljubezni, pripisana Veneri, dvigne na raven kozmične, vsezajemajoče ljubezni.

Navedeni barvi simbolizirata dve osnovni posvetitvi, ki v nauku sodobnega rožnega križa predstavljata temelj nadaljnjih procesov.

Štirje barvni odtenki kažejo na četverno zgradbo človekovega sistema, zgrajenega iz snovnega, etrskega, astralnega in mentalnega telesa. Procesi delujejo enako na vsa štiri omenjena telesa, ki skupaj gradijo osebnost.

Mars – boj proti samovolji

Na tretji stopnji se v posodi prikaže četverni odtenek bistre rdeče barve. Gre za izjemno barvo, ki simbolizira najhujši boj dozorevajoče duše: boj proti nebrzdani samovolji, povezani z nižjim Marsom; proti egu, luciferskemu elementu, ki noče predati svoje lastnine. Šele po tej izbojevani bitki se pokaže čisti pogum, predan višjim silam duše. Tedaj se lahko začne naslednja stopnja preobrazbe.


h2. Jupiter – premaganje ponosa

V četrti stopnji se igra barv prelije v četverni odtenek modre, ki simbolizira premaganje domišljavosti in nečimrnosti, povezani s starim Jupitrom. Kdor se prebije skozi ta proces, se opira na moč razsodnosti. Slednja ima dragulj razlikovanja, je pravična in osvobojena osebnih ocen.

Saturn – osvoboditev iz spon usode

Na peti stopnji se pokaže štirikratni odtenek oranžne. V notranjem procesu spremembe gre za premaganje starega Saturna, ki človeka vklepa v spone usode. Premaganje teh ovir okronata nova svoboda in zmožnost delovanja z lastno kreativnostjo, ki je božansko razodetje.

Uran – razkrinkanje nespametnosti uma

V preizkusni posodi se barve na šesti stopnji prelijejo v četverni odtenek indigo barve. Za dušo, hrepenečo po združitvi z Duhom, predstavlja slednja nižjo Uranovo silo, ki zapeljuje k nespametnosti uma. Nižji učinek Urana mora biti premagan, ostati ne sme ničesar, kar nasprotuje visokemu, čistemu umu.

Neptun – premaganje zadnje prepreke

Na sedmi stopnji se barvni spekter v posodi zlije v četverni odtenek vijolične barve. Gre za preobrazbo nižjih Neptunovih moči, ki zapeljujejo ljudi k ponarejeni, osebno obarvani podobi Boga.

Mojster Eckhart, mistik iz 14. stoletja, pravi: Celo religiozna zavest mora biti odstranjena. Zato prosim Boga, da me osvobodi Boga.

Po premaganju zadnje prepreke dozori duša za srečanje z Duhom in lahko se združi z njim v ‘alkimični poroki’.

priporočeni artikli