Burgindski poet Robert de Boron je bil prvi, ki je povezal apokrifno legendo o Jožefu iz Arimateje in uničenje Jeruzalema z legendami o gralu. De Boron je avtor obsežne trilogije Roman de l’Estoire dou Graal, ki je nastala med letoma 1190 in 1199.

Burgindski poet Robert de Boron je bil prvi, ki je povezal apokrifno legendo o Jožefu iz Arimateje in uničenje Jeruzalema z legendami o gralu. De Boron je avtor obsežne trilogije Roman de l’Estoire dou Graal, ki je nastala med letoma 1190 in 1199. Sestavljajo jo trije romani: Joseph d’Arimathie, Merlin in Perceval, med katerimi je najpomembnejši Joseph d’Arimathie.

Gral je v njem predstavljen kot kelih, iz katerega je pil Jezus pri zadnji večerji. V ta kelih je Jožef iz Arimateje – lastnik groba, v katerega je po križanju položil Jezusovo telo – prestregel kri križanega Jezusa.

S svojo sestro, njenim možem in skupino spreobrnjenih je Jožef odšel v izganstvo na Daljnji vzhod. Tam jih je pestila velika lakota, Jožef poklekne pred sveto posodo in glas Svetega Duha mu oznani, da so nekateri člani skupnosti krivi poželenja, zato naj ustanovi mizo v spomin na mizo zadnje večerje. Tako je Jožef ustanovil prvo gralovo mizo, za katero so lahko sedli samo tisti, ki so živeli krepostno.

Ponovno moli Jožef h gralu in glas oznani, naj z dvanajstim sinom njegove sestre odpotujejo na zahod in tam razširjajo Kristusovo ime, gral pa naj izroči Bronu, svojemu svaku, ki naj se odtlej imenuje Bogati ribič.

V prejšnjih serijah člankov o Gralu smo pokazali na to, da vsebuje legenda o Gralu več plasti razumevanja in omogoča različne interpretacije. To so vedno tri ravni razumevanja: po osebnosti, duši in duhu. To velja tudi za pripoved o Jožefu iz Arimateje.

Kozmični gral

Ne obstaja le individualna pot do grala, obstaja tudi širše kozmično dogajanje, zaradi katerega je individualna pot sploh možna.

Daljni vzhod, kamor odpotuje Jožef iz Arimateje, je duhovno-dušno obnebje, ki ne zajema le individualnega človeka, mikrokozmosa, ampak tudi Zemljo in kozmos. Jožef iz Arimateje in vitezi grala simbolizirajo tiste kozmične moči, ki to polje vzdržujejo, da bi človeštvu omogočili odprto pot do svetlobe.
___________________________________

Berite, kaj se je zgodilo pred tem.

Misterij grala, 1. del
Odločilno vprašanje, gral v spisih Hermesa Trismegista

Misterij grala, 2. del
Gralov grad, iskalec grala in drugi skrivnostni liki

Misterij grala, 3. del
Puščavnik, zadnja preizkušnja in vrnitev kopja

priporočeni artikli