Nam poznani hermetični rokopisi izvirajo iz prvih dveh stoletij našega štetja. Vendar pa danes mislijo, da je ohranjeni Corpus “trikrat velikega Thota” ali Hermesa osnovan na tisočletja starejšem znanju.

Nam poznani hermetični rokopisi izvirajo iz prvih dveh stoletij našega štetja. Vendar pa danes mislijo, da je ohranjeni Corpus “trikrat velikega Thota” ali Hermesa osnovan na tisočletja starejšem znanju: postopoma pred začudenimi znanstveniki vstaja podoba, da je celoten Egipt osnovan na velikem sistemu posvetitve, v katerem se je na tisoče ljudi ponovno povezalo z resničnim življenjem.

Vsekakor pa je egipčanski religiozni sistem skozi leta postajal vedno bolj pozunanjen, čeprav se je v manjših “hermetičnih” krogih in skupinah še vedno ohranjala čista tradicija, ki so jo predajali naprej, dokler se ni ustalila v veličastnem Corpusu Hermeticumu; ta je kot posvetitveni rokopis neprimerljiv.

Jan van Rijckenborgh je razumel globok smisel egipčanske gnoze. Izluščil je tekste iz njihove zakritosti in jih postavil v središče življenja dvajsetega stoletja. Na mnogih konferencah je svojim učencem razlagal to prvobitno znanje, ki omogoča človeškemu življenju povsem drugo smer. V tej izdaji se želimo lotiti tega študija, osnovanega na komentarjih Jana van Rijckenborgha v Izvorni gnozi Egipta in njenem klicu v večnem zdaj.

Slike iz starodavnega Egipta, ki spremljajo članke, smo dobili iz Egipčanskega muzeja antikvitet iz Kaira. Tistim, ki zmorejo videti, prav vse izražajo božansko miselno zvezo, v kateri blesti in izžareva stvarstvo, ko si človek spet pridobi duhovno dušo.

Vsebina
Kaducej v templjih Duhovne šole (str. 2)
Corpus Hermticum (str. 5)
Zvezdni prah (str. 14)
Vodnar, boljši ego in misterijski planeti (str. 18)
Postati ozaveščen ali kaj narediti, da bo dobro? (str. 28)
Platon – zgodba o Eru – o življenju po smrti (str. 32)

priporočeni artikli