Zemlja in človek sta eno. Ko se spremeni Zemlja, se spremeni človek. Trenutno se Zemlja močno spreminja. Veter sprememb veje nad deželami in ima velik vpliv na zavest.

Zemlja in človek sta eno. Ko se spremeni Zemlja, se spremeni človek. Trenutno se Zemlja močno spreminja. Veter sprememb veje nad deželami in ima velik vpliv na zavest.

Zemlja in človek sta eno. Ko se spremeni Zemlja, se spremeni človek. Trenutno se Zemlja močno spreminja. Veter sprememb veje nad deželami in ima velik vpliv na zavest. Naraščata napetost živcev in stres. Številni podležejo pritiskom in izgubljajo notranje ravnotežje.

Človek je v pravem ravnotežju, ko se v njem srečata nebo in zemlja. Ta, ki zazna notranji glas, vidi zunanjost z novimi očmi. V viharju ostane stanoviten, kot hiša na trdnih tleh.

Vendar kdo sliši notranji glas? In če ga že kdo, ali mu verjame? Zven tega glasu se zdi neresničen in nedoločen! Ali lahko z današnjo zavestjo sploh reagiramo nanj?

Vendar obstaja načrt, pot. Je načrt predpriprave in ga je možno doseči. Oba sta poti svetlobe, ki sta povezani s človekom. Sta možnost, pribežališče. Razkrije se, ko se odpre naše srce in se pojavi močno hrepenenje. Če smo na poti, ohranja glas svoj obris. Pot postane jasna in nas uči svoje govorice: govorice nebes v nas.

Vsebina
Živa voda – univerzalno zdravilo (str. 2)
Nosilec vsega bivanja (str. 6)
Zemeljske in nebeške ljubezenske zgodbe:
Lejla in Madšun (str. 10)
Most iz ognja in vode vodi k svetlobi (str. 16)
Sin ognja (str. 22)
Ogenj, voda, ljubezen (str. 26)
Umetnost lončarjenja: duhovna prebuditev in preobrazba duše (str. 32)
Poročilo o stvarjenju sveta Hopi Indijancev (str. 38)
Dvig sidra (str. 46)

priporočeni artikli