Čudež netelesne podobe, v kateri telo razodeva vse oblike, je Pojmander razodel Hermesu v vrsticah 62–88.

Čudež netelesne podobe, v kateri telo razodeva vse oblike, je Pojmander razodel Hermesu v vrsticah 62–88.

Minevanje je prenova

62. V tem je trpljenje sveta: kroženje in minevanje v tem, kar se imenuje smrt. Kroženje je ponavljanje, obračanje kolesa, in minevanje obnova.

63. Svet je vseoblikujoč, vendar ne vsebuje oblik, ki bi bile položene vanj, temveč se spreminja sam v sebi.

64. Ker je torej svet ustvarjen v univerzalni obliki, kdo bi ga lahko ustvaril? Gotovo ne kdo brez oblike! In če ima tudi sam univerzalno obliko, potem bo enak svetu. In če ima samo eno obliko? V tem primeru bo manj kot svet.

65. Kaj lahko ugotovimo? Kajti v razumevanju Boga ne sme biti nobenega protislovja!

66. Obstaja samo ena oblika, ki je lastna Bogu, oblika, ki je telesne oči ne morejo zaznati. To pomeni, da je netelesna in da vse oblike pokaže skozi telesa.

67. In ne čudi se, da obstaja netelesna oblika, saj je taka kot oblika besed, ki jih izgovarjaš. Tudi na slikah vidimo gorske vrhove, ki se sicer strmo dvigajo, pa so naslikani popolnoma gladko in ravno.

68. Še enkrat dobro premisli, kar sem ti povedal – bolj poglobljeno in popolno. Kakor namreč človek brez življenja ne more živeti, tako tudi Bog ne more obstajati, ne da bi ustvarjal dobro. To je za Boga življenje in gibanje: vse gibati in oživljati.

69. Marsikatera moja beseda zahteva čisto poseben razmislek. Poskušaj razumeti, kar bom zdaj povedal.

70. Vse je v Bogu, vendar ne kakor v nekem prostoru (kajti prostor je tudi telo, in sicer negibno telo, in vse, kar je kjer koli, se ne giblje); stvari so namreč drugačne v netelesni predstavnosti.

Komentar št. 8: Vseprisotna zavest
Ves univerzum, v katerem so duh, duša in telo eno, je napolnjen z dušo in duhovno zavestjo. Vse je enost, saj je zavest ene duše obenem vsenavzoča zavest. Torej je tudi znova rojeni mikrokozmos vsenavzoč in vsezajemajoč. Izvorna gnoza Egipta, Prvi del, str. 217

Let duše

71. Kadar misliš na njega, ki vse zajema, tedaj doumi, da nič ne more omejiti netelesnega in da ni ničesar ne hitrejšega ne močnejšega. On je neomejen, najhitrejši in najmočnejši.

72. Preveri tudi pri sebi: ukaži svoji duši, naj potuje v Indijo, in hitreje bo tam kot tvoj ukaz.

73. Potem ji ukaži, naj gre do morja, in tako bo spet hitro tam, a ne, kakor da je šla iz kraja v kraj, marveč kakor da je že tam.

74. Ukaži ji, naj poleti tudi v nebo, in ne bo pogrešala kril. Nič je ne ovira, ne sončni ogenj, ne eter in ne zakonito gibanje svoda in ne telesa drugih zvezd. Skozi vse si bo utrla pot in poletela do najbolj oddaljenega nebesnega telesa.

75. Če pa bi hotel predreti tudi sam univerzum in pogledati, kar je zunaj njega – če je sploh kaj -, potem je tudi to v tvoji moči.

76. Poglej, kako velika je tvoja moč, kako velika je tvoja hitrost! In če vse to zmoreš ti, kako ne bi zmogel Bog?

Komentar št. 9: Izpolnitev želje po popolni svobodi
Kdor si želi to popolno prostost, jo bo tudi prejel, in ničesar ni, ki bi ga pri tem oviralo, če bo le hodil po poti. Izvorna gnoza Egipta, Prvi del, str. 218

Razumevanje Boga

77. Boga torej doumi tako, kakor da ima vse v sebi kot predmete svojih misli: svet, samega sebe in vse.

78. Če ne postaneš enak Bogu, ga ne moreš spoznati. Kajti enako lahko prepozna samo enako.

79. Zrasti do brezmejne velikosti, dvigni se nad vsa telesa, povzpni se nad ves čas, postani večnost – in spoznal boš Boga.

80. Domnevaj, da ni ničesar, česar ne bi zmogel, verjemi, da si nesmrten in da zmoreš vse doumeti: vsako umetnost, vsako vednost, naravo vsega, kar živi.

81. Bodi višji kot vsaka višina, globlji kot vsaka globina.

82. Zberi v sebi vse čutne zaznave ustvarjenega: ogenj in vodo, suhoto in vlago; predstavljaj si, da si povsod hkrati: na zemlji, v morju, v zraku, pred rojstvom, v maternici, bodi mladenič in starček, mrtev in onkraj smrti. In ko vse to zaobjameš v svoji zavesti – čase, prostore, dogodke, kakšnosti in kolikosti – tedaj lahko spoznaš Boga.

83. Če pa svojo dušo zapreš v telo, jo stalno tlačiš in govoriš: Ničesar ne razumem, ničesar ne zmorem; bojim se morja, ne morem se povzpeti do neba; ne vem, kaj sem, kaj sem bil, kaj bom – kaj boš potem počel z Bogom?

84. Ničesar lepega in dobrega ne boš deležen, dokler ljubiš telo in si slab. Višek zla je, da ne prepoznamo Božjega.

85. Toda da lahko spoznamo, hočemo in upamo – to je ravna pot, ki vodi k dobremu, in po kateri zlahka hodimo! Dobro te bo povsod srečevalo, povsod ga boš videl, celo tam in takrat, ko ga ne boš pričakoval, v budnosti, v spanju, v vodi, na suhem, podnevi, ponoči, ko govoriš in ko molčiš. Kajti nič ni, kar ne bi bil on.

Bog se razodeva preko svojih stvaritev

Komentar št. 10: Moč osvobojene duše
Spoznajte, kakšno silno moč imate! Vso moč že imate, saj je v vas, le uporabili je še niste. (…) Osvobodite dušo in v sebi boste uresničili Božjo vsemogočnost. Sprostite v sebi vso moč, hodite po poti svetlobe, gnostične svetlobe. Izvorna gnoza Egipta, Prvi del, str. 218

86. Ali boš sedaj rekel: Bog je neviden? Kdo pa se bolj razodeva kot Bog? On je vendar vse ustvaril, da bi ga lahko prepoznal v vseh stvaritvah.

87. Sijajno in čudovito pri Bogu je, da se razodeva v vseh svojih stvaritvah.

88. Kajti nič ni nevidno, niti kaj netelesnega. Duh se razodeva v živem dojemanju in Bog v ustvarjanju.
Vse to sem ti želel razkriti, o Trismegist. O vsem še naprej premišljuj na enak način in nič te ne bo zapeljalo v zmoto.”

priporočeni artikli