Vodnarjeva doba ponuja Zemlji in njenim prebivalcem nove možnosti. Vplivi misterijskih planetov Urana, Neptuna in Plutona postajajo vse močnejši, a bistveno je, kako se človeštvo odzove nanje.

Vodnarjeva doba ponuja Zemlji in njenim prebivalcem nove možnosti. Vplivi misterijskih planetov Urana, Neptuna in Plutona postajajo vse močnejši, a bistveno je, kako se človeštvo odzove nanje.

Kozmične sile močno vplivajo na vse življenje na Zemlji. Elektromagnetna polja napolnjujejo vsemir, zvezde in planeti oddajajo svoja izžarevanja. Nič in nihče se jim ne more izogniti. Človek se nanje mora odzvati, in ker je njegovo telo zgrajeno iz istih elementov kot Zemlja, planeti in zvezde, je tesno povezan z njimi. Z gibanjem zvezd se njihov vpliv spreminja, kozmična izžarevanja neposredno vplivajo druga na drugo, neposredno ali posredno (preko dihanja in hrane) pa tudi na prebivalce Zemlje.

Nova izžarevanja prihajajoče vodnarjeve dobe dvigujejo vibracije na Zemlji, kar je opaziti v mnogih spremenjenih okoljskih in naravnih procesih, posebno še v obnašanju ljudi. Energije tako imenovanih misterijskih planetov Urana, Neptuna in Plutona imajo v tem dogajanju posebno vlogo.

Po univerzalni modrosti utelešajo vsi planeti božanska načela, sile in zakone. Orbite misterijskih planetov potekajo onstran ‘Saturnovih vrat’, daleč stran od znanih sfer planetov našega Sončnega sistema. Misterijski planeti so bili drug za drugim odkriti v 18., 19. In 20. stoletju, torej so za človeštvo pomembni le razmeroma malo časa. So ezoterični posredniki energij iz področij zunaj našega Sončnega sistema in predstavljajo osnovo prihodnjega življenja na Zemlji.

Človek bi moral uresničiti božansko sebstvo

Vplivi Urana, Neptuna in Plutona želijo pripraviti človeštvo na novo zavest. Ne izgrajujejo človekove fizične oblike, saj je slednja že zgrajena. Na človeka vplivajo v njegovem najbolj notranjem bitju, ženejo ga v njegov doslej največji življenjski spopad, v globoko spremembo. Človek ima pred seboj dve izbiri: lahko se odzove negativno, kar ga še trdneje zveže z Zemljo, ali pozitivno. V tem primeru ima priložnost opustiti svojo sebičnost in se notranje preobraziti, transfigurirati. Takrat govorimo o misterijskem ponovnem rojstvu novega, božanskega človeka.

Izhodiščna točka novega rojstva je skrita v človeškem srcu, je preostala iskra iz božanske narave. Rožni križarji jo imenujejo ‘vrtnica srca’, in kdor se ji posveti, sledi notranjemu klicu, saj se na tem svetu ne počuti doma. Misterijski planeti Uran, Neptun in Pluton mu poklanjajo velike priložnosti, ki mu omogočajo prečkanje meje in dokončanje notranje preobrazbe.

Uran – očiščujoči ogenj

Uran ima močan vpliv na človekovo srce, saj ga čisti s svojimi ognjenimi silami. V očiščenem srcu gori ogenj božanske ljubezni, svetloba brez strasti in čustev. Iz srca potujejo Uranovi žarki v kri in vplivajo na možgane, na žlezo hipofizo, eno od najpomembnejših žlez z notranjim izločanjem. Na ta način se človekova ustvarjalna sila osvobodi vseh nižjih nagonov, in hipofiza, ključ do duše, se lahko prilagodi višjemu življenju.

Uranove sile se razodevajo tudi kot intuicija, zmožnost obnovljene duše za razumevanje Božjega načrta s človeštvom. Tako se človek opremi z novimi zmožnostmi in sposobnostmi. Kdor jih prepozna in v razvoju sodeluje, vstopi v novo življenje, uglašeno z zakoni izžarevanja. Kdor pa ne more ali ne želi odgovoriti na omenjena izžarevanja in se obnavljajočim silam upira, se zaradi svojega upiranja zaplete v resen spopad.

Neptun – očiščevalec misli

Neptun je obnavljalec mišljenja. Njegovo izžarevanje ima močan vpliv na pinealno žlezo, bistveno žlezo v človeškem telesu, ki leži natanko na sredini možganov, nad hipofizo, in med drugim uravnava presnavljanje in življenjski ritem. Predvsem pa je pinealna žleza prostor, v katerem se človeka lahko neposredno dotakne Sveti Duh. Neptun, ki ga povezujejo s simbolom vode, razstruplja, njegov obnavljajoči tok očisti in razjasni razum, da lahko doume Božji načrt. Višji Neptunov vidik omogoča premestitev življenjskega poudarka na višjo raven. Neptun sprošča napetosti, omogoča mirno in inteligentno sprejemanje resničnosti in osvobaja zavest vseh notranjih in zunanjih dogem.

Neptun vodi k vstajenju novega človeka. Vendar imajo njegove sile pozitiven vpliv le, če je Uran predhodno položil trdno osnovo. Mnogim ljudem je glavna življenjska usmeritev njihov lastni ego, zato ne morejo zaznati duhovnih spodbud ali pa jih zanikajo. Tako bredejo v krizo; misel zahteva energijo, in energija je ustvarjalna sila. Vsakdo pa, ki uporablja to silo zgolj zase, jo zlorablja.

Pluton – dinamična sila uresničitve

Pluton oblikuje nove razvoje. Njegov višji vidik med drugim polarizira subtilne vidike krvi, živčnega sistema, hormonov in fluidov v hrbteničnem sistemu. Plexus sacralis, sveti pletež, sprejema rušilno in obnavljajočo silo, ki človeka lahko osvobodi karmičnih vezi in ponovno vzpostavi njegovo prvobitno ustvarjalno zmožnost. Plutonovo polje izžarevanja daje torej silo, potrebno za odstranjevanje vseh omejitev na poti. Pluton je dinamična sila uresničitve.

Prestop meje

Izžarevanja Urana, Neptuna in Plutona ženejo ljudi do meje. Na človeka, ki ne pozna globoko v srce vžganega notranjega hrepenenja po osvoboditvi iz smrtnega sveta, delujejo mogočne energije misterijskih planetov uničujoče. Na človeka, ki se pusti voditi novim silam in je pripravljen prečkati mejo, od koder vodi pot v novo notranjo resničnost, pa imajo energije misterijskih planetov ozdravljajoč in odrešujoč učinek. Izkuša jih kot Božjo roko v pomoč.

priporočeni artikli