Veliko ljudi je že pred desetletji spoznalo in začutilo, da svet stopa v dobo velike spremembe: Glasbeni film Lasje je v svojih skladbah uglasbil občutek celotne generacije o začetku vodnarjeve dobe.

Veliko ljudi je že pred desetletji spoznalo in začutilo, da svet stopa v dobo velike spremembe:

Glasbeni film Lasje je v svojih skladbah uglasbil občutek celotne generacije o začetku vodnarjeve dobe.

Skladba Aquarius glasbenega filma Lasje izraža želje, ki jih je prinesla nova doba vodnarja:

Ko mesec vstopi v sedmo hišo
in se Jupiter poravna z Marsom,
bo mir vodil planete
in ljubezen bo usmerjala zvezde.

Zarja je to dobe vodnarja.

Obilja harmonije in razumevanja,
naklonjenosti in zaupanja.
Dovolj je bilo laži in zasmehovanja,
čas je za žive zlate sanje in vizije,
kristalno mistično razodetje
in resnično osvoboditev uma – vodnar!

In danes? Ali je vodnar zares kaj spremenil? Svoboda, enakost, bratstvo, idealizem, zavrženje starih vrednot, vizija, mišljenje in prečkanje meja so glavna vodnarjeva načela in očitno je, da k tem vrednotam stremi zmeraj več ljudi.

Življenje pod vplivom zodiaka

Pri opazovanju sončnega sistema in njegovih planetov ter lun vidimo, da Zemlja Sonce obkroži v letu dni. Hkrati se Zemlja počasi pomika tudi vzvratno skozi ves zodiak in v približno 26.000 letih obhodi vseh dvanajst znamenj zodiaka. Približno vsakih 2100 let vstopi v novo znamenje.

Kot se človek rodi pod vplivom enega od znamenj zodiaka, tako tudi novo znamenje 2100 let vpliva na ves naš planet. Rekli bi lahko, da kot vsako znamenje vpliva na človekov um in njegovo življenje, tako tudi vsako zodiakalno znamenje s sevanjem učinkuje na človeštvo kot celoto in na vse, kar se zgodi na našem planetu.

Obdobje, ki se zdaj končuje, imenujemo doba rib. V dobi rib se je rodil Jezus Kristus, zato je riba pomemben simbol krščanstva. Simbol ribe ima v precej zgodbah Svetega pisma veliko vlogo. Takšno ujemanje simbolov ni naključno in ga je mogoče zaznati v vseh obdobjih preteklosti ter tudi v prihajajoči dobi. Svet zmeraj bolj zaznamuje in vodi znamenje vodnarja. Kakšne lastnosti ima vodnarjeva doba? Vsaka nova doba prinaša velike spremembe v atmosferskih pogojih, ki vplivajo na vse in vsakogar.

Vodnar prinaša nove duhovne sile

Znamenje vodnarja predstavljata dve vzporedni valoviti krivulji. Vodnar zliva vodo s svojega vrča na svet. V duhovnih izročilih voda zmeraj simbolizira Svetega duha. Na atmosfero delujejo nove duhovne sile: živa voda se izliva na svet in človeštvo.

Z začetkom vodnarjeve dobe se je znova začelo veliko obdobje odrešitve. Človeški vrsti te nove sevajoče sile prinašajo veliko novih priložnosti nabiranja izkušenj in znanja. Človek se bi zdaj moral začeti zavedati svojega resničnega namena. Vsi smo poklicani k vrnitvi v izvorno, božansko življenjsko polje, ki je zunaj prostora in časa. Temu je namenjeno sevanje vodnarjeve sile v svet.

Vodnar je, kot vsako zodiakalno znamenje, povezan s planetom, katerega sevalna sila v tem času prevladuje. Sevalne sile planeta krepijo vpliv znamenja. Znamenje vodnarja je povezano s planetom Uranom. Uran je povezan s človeškim srcem. Ljudi uči misliti s srcem, da bi lahko prepoznali nove priložnosti tega obdobja. Pomaga nam prestopiti meje in nas tako vodi k naši resnični usodi. Vodnar in Uran torej predstavljata zelo določena načela.

Pogled za kulise iluzornega sveta

Planeti združeno širijo v naš svet sevalne sile, ki v Zemljo treščijo kot bi se meč zabodel v tla. Povsod sejejo dvom in omogočajo ljudem videti za kulise navideznega. Vsakdo dobi možnost spregledati skozi omejitve in laži, saj svetloba osvetljuje vse – tako v politiki in znanosti kot tudi na drugih področjih.

Tako ima vsakdo sam priložnost videti in razsoditi po svoje. Vodnarjeva doba človeštvu prinaša velik načrt, na nove sile pa se bodo morali odzvati vsi. V teh vznemirljivih časih lahko človek izbere in poišče svojo pot, če se tega dotika zave in ga razume.

V glasbenem filmu Lasje pojejo: „Nekje iz nečesa bruha veličina … Pustite vstopiti sončnemu siju …“ Silni izbruhi, ki nam jih prinaša vodnar v tem času, od nas zahtevajo popolno preobrazbo in osredotočenje zavesti na duhovne sile, ki nas želijo obnoviti.

Velika želja za preseganjem prostora in časa

Simbol vodnarja, valovi, je prisoten povsod po svetu. Ljudje smo povsem obkroženi, deloma pa tudi prežeti z različnimi valovi: električnimi valovi, radijskimi valovi, mikrovalovi … Dokazano je, da valovi ljudi spreminjajo, celo telesno. Valovi omogočajo komunikacijo, izmenjavo znanja in informacij preko interneta, televizije, telefona in satelitskih radijskih zvez, čez prostor in čas, čez meje in celine.

Komunikacija in življenje v splošnem postaja vse bolj navidezno, kar je prav tako posledica vodnarjevega vpliva. Na voljo je zmeraj dostopno znanje, navidezna vsezavestnost. Vendar je to le fizična simulacija duhovne vseprisotnosti povsem nove zavesti, ki jo lahko človek pridobi, če znamenju vodnarja sledi na pozitiven način. Negativen odziv nanj vodi v nevaren beg od resničnosti.

Vsako obdobje zaznamujejo raziskovalci in pionirji, ki se čutijo poklicane odkriti kaj novega. V dobi rib so mornarji odkrivali in raziskovali svet. Vodnarjeva doba je temu dodala novo dimenzijo: potovanje po vesolju dosega vse bolj oddaljene cilje, človek pa išče novo bivališče. Tudi tukaj je mogoče zaznati vpliv vodnarja kot odkritelja novih, čezmejnih svetov.

Vodnarjevo sevanje se po svetu širi kot klic, ki budi veliko hrepenenje po novem načinu mišljenja, ki izvira v srcu. Spodbuda k želji zapustiti ta svet, se dvigniti nad čas in prostor ter preseči materialno snov vpliva na vse ljudi. Vodnar razsvetljuje um, če se človek odpre za resnično duhovno svetlobo.

priporočeni artikli