V uvodnem članku izdaje z naslovom: Praktična vzgoja mišljenja” lahko preberemo: Živo, pristno zanimanje za gnozo ne izhaja iz običajne narave”. Toda kako pride človek do misli in občutkov, ki ne izhajajo iz tega sveta?

V uvodnem članku izdaje z naslovom: “Praktična vzgoja mišljenja” lahko preberemo: “Živo, pristno zanimanje za gnozo ne izhaja iz običajne narave”. Toda kako pride človek do misli in občutkov, ki ne izhajajo iz tega sveta? K njemu lahko pridejo le od zunaj!

Razvijejo se lahko le, ko se hrepenenje in interes usmerita na neko drugo raven bivanja. To je stanje bivanja, na kateri resnični človek lahko svobodno diha, živi in obstaja. Namesto gona po samoohranitvi in samopotrjevanju, ki ju v našem polju bivanja z vsakim vdihom vnašamo vase, se v atmosferi razvije kvaliteta novega življenja: ljubezen.

Pentagram poroča o razmišljanjih, ki jih srečamo v svetovni literaturi in ki pripadajo vsem iskalcem. Poleg tega pa tudi o vidikih načina življenja, ki se na to nanašajo. O tem govori npr. članek: “Odprtost ali pozornost?” Gre tudi za čistost misli, na kar zelo pozitivno vpliva spoznanje univerzalne kvalitete števil.

Vsebina:
Čudovite možnosti človeških možganov – praktična vzgoja mišljenja (str. 2)
Nekaj misli o srečevanjih – odprtost ali pozornost (str. 10)
Univerzalna geometrija – je sploh še kaj sveto? (str. 14)
Števila pripovedujejo zgodovino življenju (str. 19)
Edda – moč velikanov (str.37)
Knjižna ocena – Apokalipsa novega časa (str. 40)

Tukaj lahko naročite poskusni izvod ali se odločite za letno naročnino.

priporočeni artikli