Še danes so aktualni Zlati verzi, ki jih je v daljni preteklosti napisal Pitagora. Filozof Pitagora nam svetuje, da predvsem stremimo k čistosti duše. To se zgodi spontano, ko se osredotočimo na vesolje. V njem vladata red in skladnost.

“Jaz pa, glej, te storim danes za utrjeno mesto, za železen steber, za bronast zid zoper vso deželo, zoper Judove kralje, zoper njegove kneze, zoper njegove duhovnike in zoper ljudstvo dežele.”
Tako je zapisal prerok Jeremija (1:18).

Pravzaprav je njegovo mesto Jeruzalem. Vendar je v citatu mišljeno idealno mesto, ki ga niso postavili ljudje, varen kraj, kjer vsak, resnični iskalec razsvetljenja, lahko svobodno in neovirano stopi v stik z duhovnim poljem. V tej izdaji Pentagrama želimo raziskati zunanje kot tudi notranje vidike “idealnega mesta”.

“Skrivnostne besede”, ki jih je govoril Jezus, so zaklad za iščoče ljudi. Zapisal jih je Didymos Judas Thomas. Osvobojene so dogem in predpisov.
Na strani 20 bo bralec našel razpravo o kontekstu in poreklu Evangelija po Tomažu, kot tudi o poreklu in poslanstvu človeka.

Še danes so aktualni Zlati verzi, ki jih je v daljni preteklosti napisal Pitagora. Filozof Pitagora nam svetuje, da predvsem stremimo k čistosti duše. To se zgodi spontano, ko se osredotočimo na vesolje. V njem vladata red in skladnost in vse se razvije v naravnem toku, z lastno hitrostjo in ritmom.

Izvod Pentagrama se zaključi s pregledom knjige Razodevanje gnoze v današnjem času. V njej Jan van Rijckenborgh opisuje razvoj polja Duhovne šole, duhovnega polja, ki nudi iskalcu zaščito in možnost za razvoj.

Vsebina:
Idealno mesto – pogled na idealno mesto s ptičje perspektive (str. 2)
Pot do varnosti, hrane, zdravja, izobrazbe (str. 9)
Mesto kot projekcija človeškega razvoja (str. 13)
Prototip idealnega mesta (str. 16)
Notranje in zunanje krščanstvo – Evangelij po Tomažu (str. 20)
Števila, življenjska pravila in pristojnost (str. 24)
Stara modrost za prakso v sedanjem trenutku – Pitagorjevi Zlati verzi (str. 30)
Svetloba s svetlobo, ogenj z ognjem – Samogovor (str. 35)
Knjižna ocena – Razodevanje gnoze v današnjem času (str. 38)

Tukaj lahko naročite poskusni izvod ali se odločite za letno naročnino.

Življenje in delo Paracelzusa; Možgani in obnova zavesti
Učenje zena
Evangelij resnice

priporočeni artikli