Kandidat se zave univerzalne svetlobe, ko se v njem oblikuje nova duša. Izkušnjo poznamo pod izrazom razsvetljenje. Ne gre za končni, temveč za začetni korak popolne preobrazbe človeka.

Kandidat se zave univerzalne svetlobe, ko se v njem oblikuje nova duša. Izkušnjo poznamo pod izrazom razsvetljenje. Ne gre za končni, temveč za začetni korak popolne preobrazbe človeka.

Med procesom iniciacije se oblikuje nova duša in kandidatova zavest se poistoveti z njo. Zato lahko nova duša vse bolj vpliva na kandidatovo življenje, v katerem svoje misli, čustva in dejavnost vse bolj posveča novemu navdihu.

Njegovo notranje življenje postane očitno in razvidno. Notranja vizija mu omogoči spoznavanje skritih delov podzavesti; prepoznava odzive, ki nove duše ne poškodujejo, ampak ji omogočajo, da raste. Globoko razumevanje povezanosti vseh stvari v njegovem življenju mu vliva zaupanje v lasten razvoj in mu omogoča, da v njem sodeluje.

»Zlata poročna obleka«

Kandidat se prebudi v novem stanju zavesti, kadar se dokončno oblikuje nova duša. Jezik misterijev jo imenuje zlato poročno oblačilo. Takšno prebujenje se začne z močnim svetlobnim doživetjem. Gre za doživetje izžarevanja, ki razsvetli središče zavesti in vse organe. Odpro se oči duše in kandidat prvič zagleda svetlobo, sijočo čudežno univerzalno svetlobo, ki prežene vse sence in temo. Zdaj je duša zares prerojena; dogodek imenujemo tudi drugo astralno rojstvo.

Kandidat iz lastne vizije ve, da je sin svetlobe. Pozna svoj izvor in svoj cilj. V novi zavesti izginejo vse prejšnje izkušnje, pogledi, uvidi, stare strukture in vzorci. Razsvetljenje kot prvi in temeljni stik s področjem nirvane je hkrati tudi preboj v področje vzročnosti. Slednje razkriva pojavnosti v snovnem svetu, vključno s človekovim naravnim obstojem. Kandidat zastavi s to izkušnjo nov korak v duhovnem razvoju, kar vpliva tudi na njegovo fizično telo. Začne se prava transformacija – transfiguracija.

Nadaljujte s potovanjem:
7. Dostop do globine

priporočeni artikli