Oči begajo po besedilu. Ugledajo besede, ki iščejo odgovor v človekovi globini. Uzro nov smisel – in človek se prebudi.

Oči begajo po besedilu. Ugledajo besede, ki iščejo odgovor v človekovi globini. Uzro nov smisel – in človek se prebudi.

Nekaj skrivnostno privlačnega je v jeziku misterijev. Ni se ga mogoče učiti v jezikovni šoli, ga je pa sčasoma mogoče razumeti. S svojimi simboli, slikami in prispodobami ostaja bralcu vseh starosti brezčasno očarljiv.

Ljudje se sporazumevamo z besedami in zanje upamo, da jih bo poslušalec razumel. Vendar smisla ne ustvarjajo le besede, v pogovoru poteka izmenjava po različnih poteh. Mimika, kretnje in druga izrazila tvorijo živ jezik in govorjeni besedi dodajajo globino. Kadar ljudje beremo ali poslušamo, je dejavnih veliko ravni zavesti in podzavesti.

Spomin na davno pozabljene globine

Posebnost misterijske govorice je, da ni naključna. Njena večna logika in resničnost prikličeta spomin iz davno pozabljenih globin človeškega obstoja. Umu, ki misterijski jezik poskuša ujeti in zadržati, se ta jezik pogosto izmuzne s svojimi protislovji in paradoksi. Le srcu se lahko odpre nov svet. Zato mora človek najprej doseči mejo v svoji zavesti, preden se njegovo srce lahko odpre za nov svet.

Nov način mišljenja

Jezik misterijev poziva k novemu načinu mišljenja, k novi ustvarjalnosti, ki pomeni najvišjo stopnjo občutljivosti. Z njo se človek odprtega srca lahko približa misterijski govorici. Šele nato mu slednja razkrije svoj smisel in človeški sistem premakne v stanje vseprisotnosti, brezčasnosti in brezmejnosti. To posebno stanje izhaja iz srca, človekovega središča. Kadar srce posluša jezik misterijev, se v njem oblikuje prostor, v katerem se kandidat sreča z večnostjo. Veliko je pojavnosti tega jezika, ki ga lahko preučuje. Izvor vseh pojavnosti najde v svojem notranjem prostoru; tam se razkroji vsa nevednost.

Nadaljujte s potovanjem:
6. Od notranjega uvida do duhovne prebuditve

priporočeni artikli