V tej izdaji Pentagrama smo se lotili odkrivanja bogatega področja zena. V podobah in tekstu sledimo potem, ki vodijo preko racionalnega mišljenja.

V tej izdaji Pentagrama smo se lotili odkrivanja bogatega področja zena. V podobah in tekstu sledimo potem, ki vodijo preko racionalnega mišljenja. Izvorni duh ne dela razlik: desettisoče stvari so, kakršne pač so in vse imajo isti izvor. Učenje zena pravi takole: “Ko razumemo skupno esenco vseh stvari, smo osvobojeni vsake zablode”.

Duh spozna gibanje v spokoju in spokojnost v gibanju. Tako se mir in gibanje razpustita. Izgine tudi predstava o enosti. Noben zakon in noben opis nam ne moreta pomagati razumeti to najvišjo resnico. Poznamo vseobsegajočega duha? On je eno s potjo, vsaka egocentričnost izgine. Obup in obotavljanje se v življenju, ki je polno zaupanja, razkrojita. Z enim skokom se osvobodimo naše ujetosti. Nič se nas ne drži in mi se ničesar ne oprijemljemo.

Vsebina:
Dvojna narava – iz Hermesovega učenja (str. 2)
Zen in za-zen – pregled (str. 7)
Pietjova zgodba – Guido van Meir (str. 12)
Umetnost zena kot vrata k spoznanju – Jesus Zaton (str. 18)
Več o zenu (str. 25)
Zen v umetnosti – Francisco Casanueva (str. 28)
Zen, intuicija in umetnost – Mar Lopez (str. 32)
Olastni vrednosti (str. 36)

Tukaj lahko naročite poskusni izvod ali se odločite za letno naročnino.

Evangelij resnice

priporočeni artikli