V tej izdaji Pentagrama usmerjamo pozornost na veliko razliko med biti in obstajati, med notranjim in zunanjim, propadom in transmutacijo, togim in perspektivnim, resnico in zmoto.

V tej izdaji Pentagrama usmerjamo pozornost na veliko razliko med biti in obstajati, med notranjim in zunanjim, propadom in transmutacijo, togim in perspektivnim, resnico in zmoto.

Evangelij resnice, ljubezni poln zakon karme – Nemesis in čista alkimija duha vodijo do obljube in bistva človekove biti, k transfiguraciji, nastanku duha – človeka. V Filipovem evangeliju je zapisano, da nihče ne more zaznati neminljivosti, ne da bi sam postal neminljiv.

“Z resnico ni tako kot na svetu, kjer vidi človek sonce, ne da bi sam postal sonce, kjer vidi nebo in zemljo in vse ostalo, ne da bi bil sam nebo, zemlja in ostalo. V kraljestvu resnice vidiš nekaj od nje in sam boš postal to. Vidiš Duha in sam boš Duh. Vidiš Kristusa, postaneš Kristus. Vidiš Očeta, sam postaneš Oče. Na svetu vidiš vse stvari, sebe pa ne vidiš. V drugem svetu pa vidiš sebe. Kajti, kar tam vidiš, postaneš sam.”

Vsebina:
2 Evangelij resnice
10 Srečen tisti, ki se prebudi v sebi
18 Poletni meseci 2008 v Evropi;
Razmišljanje o zunanji in notranji klimi, podani v Edshultu, Švedska
21 Večerni nagovor na konferenci v Noverozi
25 Vtisi s konference skupine mladih učencev v “La Nuova Arca”, Dovadola, Italija
28 Ogenj in voda v alkimiji
38 Nekaj misli k pojmu alkimija
43 Ljubeč zakon karme – Nemesis

Tukaj lahko naročite poskusni izvod ali se odločite za letno naročnino.

priporočeni artikli