Izkušnja razsvetljenja ima različne nasledke. Če se procesa očiščenja in nadaljnje posvetitve nista zgodila, kandidat nima ključa do končne osvoboditve.

Izkušnja razsvetljenja ima različne nasledke. Če se procesa očiščenja in nadaljnje posvetitve nista zgodila, kandidat nima ključa do končne osvoboditve.

So ljudje izjemne zrelosti, katera izvira bodisi iz trenutne inkarnacije ali iz preteklih utelesitev in izkušenj. Takrat se lahko zgodi nenaden preboj v svet vzrokov, pospremljen z izkušnjo svetlobe, čudovito izkušnjo neprecenljive vrednosti, ki pa ni sad posvetitve.

Razliko med izkušnjami svetlobe lahko ponazorimo s preprostim primerom. Predstavljajmo si, da gremo spat kakor po navadi in se spričo čudežnih okoliščin zbudimo v eskimskem igluju na severnem polu. Pred spanjem smo si zelo želeli, da bi bili tam. Kako zelo različna je izkušnja človeka z enako željo, ki se je bil učil jezika, spoznaval navade, poglede in način življenja eskimov ter se šele nato napotil na severni pol. Pripravljen je in ve, kaj ga čaka. Zato bo s svojo izkušnjo veliko pridobil.

Obstaja mnogo pričevanj ljudi, ki so doživeli izkušnjo svetlobe. A če niso prehodili poti čiščenja in posvetitve, temeljijo opisi njihovih izkušenj in vtisov zgolj na lastnem osebnem, socialnem, kulturnem ali verskem ozadju.

Razsvetljenje ni cilj

Kandidat misterijev prejme ustrezno razumsko orodje, ki mu omogoča, da si pojasni in pravilno razloži svoje doživetje in izkušnje s svetlobo. Na različne načine lahko uporabi neskončne možnosti razsvetljenja. Kdor ni prehodil tega procesa, težko napreduje dlje od stopnje kontemplacije, saj razsvetljenje ni glavni cilj, izkušnja s svetlobo ne zadostuje. Cilj prizadevanja je osvoboditev duhovne duše!

Nadaljujte s potovanjem:
10. Zgradba duha, duše in telesa

priporočeni artikli