Na poti posvetitve se prebuja duša, hkrati pa se zaradi alkimičnega procesa – ločevanja svetlobe od sence – množi iluzija. Rekli bi lahko, da gre za stranski pojav.

Na poti posvetitve se prebuja duša, hkrati pa se zaradi alkimičnega procesa – ločevanja svetlobe od sence – množi iluzija. Rekli bi lahko, da gre za stranski pojav.

Proces posvetitve, kakršen poteka v misterijski šoli, kandidata počasi vodi skozi vajeništvo, v katerem postopoma razumeva obzorja novega videnja: trojnost Boga – kozmosa – človeka.

Poglobitev podatkov in znanja je nujna za razumevanje odnosov med večrazsežnostnimi deli resničnosti in človekovega mesta v njej. Postopoma kandidat očiščuje svojo zavest in napreduje na poti. Postaja vse bolj dovzeten za nežne navdihe, ki mu jih kakor oddaljeni klic pošilja njegovo notranje duhovno bitje.

Varljive strukture zavesti

V očiščeno zavest priteka tok duhovnih sil, iskalec pa si dogajanje še vedno razlaga po starih, utečenih vzorcih. Zato se vzporedno s prebujanjem duše množijo tudi varljive strukture zavesti. Gre za neizogiben stranski proces, za nasledek alkimičnega procesa, ki ločuje svetlobo od teme. V občutkih in razmišljanjih se iluzije množijo in pojavljajo kot sence, nastale zaradi povezave med duhovnim in snovnim svetom.

Posvetitev je notranji boj

Zato se kandidat misterijev kaj kmalu sooči z notranjim nasprotnikom. Slednji zavre delovanje tistega dela živčnega sistema, ki je povezan s procesi v možganih, in poskuša ovirati kandidata pri doseganju mirnega notranjega videnja. Posvetitev nikakor ni lahek učni proces. Spremljata ga notranji boj in napor. Na eni strani gre za novo nastajanje, ki se razvija v luči božanskega védenja, na drugi strani pa za staro astralno in mentalno oblačilo – oblačili, vezani na snovne občutke in na stari način mišljenja, opremljen z ognjevitim upiranjem.

Kandidat mora torej zelo trdo delati, da pridobi čisto zavest in zavedanje o dvojni naravi. Tako imenovano dobro ali slabo se mu pokaže v novi luči. Vse bolj razumeva dvopolnost življenja in lahko dostopa do duhovnih spodbud lastnega bistva. Vsaka misel, občutek, delovanje volje in vsako dejanje deluje na njegovo naravo in postane gradbeni kamen za novo dušo. Tako kandidat postopoma izgrajuje novo, nežno telo duše.

Nadaljujte s potovanjem:
4. Odkritje resnične identitete

priporočeni artikli