Vodnarjeva doba pomeni duhovni preobrat družbe, zlasti pa vsakega posameznika. O začetku vodnarjeve dobe je veliko špekulacij. Ali se je že začela, bo še prišla, ali pa je že na pol pretekla?

Vodnarjeva doba pomeni duhovni preobrat družbe, zlasti pa vsakega posameznika. O začetku vodnarjeve dobe je veliko špekulacij. Ali se je že začela, bo še prišla, ali pa je že na pol pretekla?

Nič ni, kot je bilo. Ljudje, družba in zavest človeštva se danes hitro spreminjajo. Merila in vrednote se razkrajajo, hierarhije in avtoritarne strukture propadajo, iluzije izhlapevajo, subtilna dejstva pa so zmeraj bolj dosegljiva zavesti. Ta proces je od začetka 20. stoletja, zlasti pa od konca njegovih šestdesetih let, še pospešen. Ezoterika te nenadne spremembe pripisujejo spremembam v ozvezdju vodnarja, ki človeštvu pošilja duhovne impulze.

Kdaj se je začela doba duhovnih sprememb

Ljudje, ki zaznavajo atmosferske vplive, čutijo, da je nastopilo obdobje duhovnih sprememb. Ob preučevanju podatkov o dejanskem začetku vodnarjeve dobe pa lahko opazimo očitne razlike. Mednarodna zveza astronomov (IAU) datum začetka vodnarjeve dobe postavlja v leto 2601. Astrologija kot leto začetka te dobe šteje 2375. Antropozof Rudolf Steiner (1861–1925) in duhovni vodja Lectoriuma Rosicrucianuma Jan van Rijckenborgh (1896–1968) pa sta prišla do drugačnih zaključkov. Steiner je menil, da se bo vodnarjeva doba začela leta 3574, van Rijckenborgh pa je omenjal letnico 1908. Razlika med tema letnicama je 1666. Katera torej drži?

Astronomski in astrološki odgovori

Različnost teh podatkov nastane zaradi različnosti osnov za izračun začetka vodnarjeve dobe. IAU upošteva astronomsko osnovo. Njeni izračuni temeljijo na projekciji fizičnih ozvezdij na ekliptiko. Ekliptika je ravnina, po kateri kroži Zemlja okrog Sonca, imaginarna meja, ki tvori velik krog, nebesni ekvator. Zemeljski ekvator je k ekliptiki nagnjen pod kotom 23,5 stopinj. Projekcija dvanajstih znakov zodiaka tako pokriva različne dele ekliptike. Astrologi na drugi strani izhajajo iz teorije, da je nebesni ekvator razdeljen v dvanajst enakih 30-stopinjskih delov, ki tvorijo astrološki zodiak.

Pristopa si nasprotujeta o obsegu znamenj zodiaka, zato se tudi izidi njunih izračunov začetka vodnarjeve dobe razlikujejo.

Astrozofsko gledišče

Tudi Rudolf Steiner in Jan van Rijckenborgh imata povsem različne pristope k izračunu začetka vodnarjeve dobe. K izračunu oba načeloma pristopata z astrozofskega vidika, pa vendar se njuna datuma razlikujeta za 1666 let. Te uganke ni mogoče razrešiti z zrenjem v nebo, treba se je povprašati o obstoju človeka.

Kdaj prične oseba obstajati? S spočetjem? S prvim premikom v maternici? V trenutku telesnega rojstva? Ali pa oseba zares prispe na svet šele kot član družbe oziroma odrasli? Odgovor je odvisen od gledišča opazovalca. Mnenji Jana van Rijckenborgha in Rudolfa Steinerja se razlikujeta v stališču, s katerega ocenjujeta začetek vodnarjeve dobe.

Za lažjo razlago je pomembno ohraniti v zavesti, da vodnarjev impulz predstavlja vpliv iz vesolja. Človek se nanj odziva na tri načine: s svojim umom, dušo in telesom. Vse gibanje v človeku se začne v njegovem umu. Vodnarjev impulz se najprej izrazi kot predstava v kolektivnem umu človeštva. Predstava je na začetku abstraktna in brez čustvene in telesne energije. Na tej stopnji o novi predstavi le razmišljamo, govorimo in pišemo.

Nekateri ljudje so pionirji in se na nove impulze takoj odzovejo, drugi pa jih prepoznajo kasneje, raje imajo stare predstave. Nova predstava se razodene tudi na dušni ravni, če sčasoma postane dovolj močna. Človek predstavo vzame za svojo, jo oživi in napolni z energijo. Tako predstava pridobi moč. Sčasoma postane pomemben dejavnik v človekovem življenju. Sledi tretja stopnja: človek deluje. Uporabi svojo dinamično voljo in začne predstavo udejanjati pri polni zavesti. Duhovni impulz pretvarja v delovanje. Vse dokler kasneje iz vesolja ne zaseva nov impulz, ki stare predstave in strukture znova zavrti v nered.

Ali je vpliv vodnarja že dosegel našo družbo

Pri preučevanju družbe, v kateri danes živimo, z vidika treh stopenj uresničenja vodnarjevega duhovnega impulza lahko pridemo do različnih zaključkov. Vseeno pa je očitno, da od začetka delovanja duhovnega impulza do vrhunca njegovega razodetja v človeštvu traja zelo dolgo. Minevajo stoletja. Tudi to je razlog za različni gledišči Steinerja in van Rijckenborgha o začetku vodnarjeve dobe.

Prvi impulz se pojavi, že ko se prva zvezda vodnarja približuje obzorju, podobno kot je svetloba sonca zaznavna že preden to vzide. Takšno stanje je imel van Rijckenborgh v mislih, ko je govoril o letu 1908. Leta 1968 so se prve skupine mladih začele čustveno in miselno odzivati na impulze vodnarja. Izraz tega dejstva je hipijevsko gibanje v šestdesetih letih 20. stoletja.

Kristalizacija vodnarja

Kulturna žetev tega impulza se bo v svoji polnosti začela razodevati šele čez mnogo stoletij. Razodela se bo kot kulturna doba človeštva, ki se je prilagodilo impulzu vodnarja. To je faza, katero Steiner napoveduje za leto 3574. Takrat se bo začelo obdobje vrhunca vodnarjeve dobe. To obdobje pa iz duhovnega vidika že nosi seme kristalizacije. Takrat se bo svitalo že novo zvezdno leto, saj je vodnar zadnja doba v ciklu zvezdnega leta, ki traja skupaj približno 26.000 let.

Preobrati so zmeraj prisotni

Proces postopnega razodevanja duhovnega impulza je tako kolektiven kot individualen. Skozi njega gre tako človeštvo kot celota kot tudi vsak posamezen človek. Vodnarjeva doba prinaša mnoge osvobajajoče in duhovne možnosti – to je med drugim poudaril van Rijckenborgh na duhovnih rožnokrižarskih srečanjih, ki so potekala ob več koncih tedna. Ta srečanja so bila poimenovana po novi dobi – Vodnarjeve konference. Tam je razložil, kako naj iskalci sodelujejo z vodnarjevimi žarki, da bi zakorakali po osvobajajoči poti, ki jih bo rešila kolesa rojstva in smrti. To je pot spodbujanja duš ljudi v ponovno duhovno rojstvo in pomoči pri vrnitvi v izvorno življenjsko polje, Božje kraljestvo, kjer se duša poveže z Duhom luči.

Rožni križarji verjamejo, da ta pot ne obstaja niti v preteklosti niti v prihodnosti, ampak v resničnem zdaj! Svojo točko duhovnega preobrata lahko kadarkoli najde vsakdo, ki od svojega najglobljega bitja zahteva takšno osvoboditev in ki sam prepoznava, da ta svet s svojim ciklom rojstva in smrti ni njegov resnični dom. Vodnarjeva doba mu bo poklonila „vodo“ povsem novih možnosti.

priporočeni artikli