Da bi iskalec dosegel višje stanje zavesti, mora začeti s čiščenjem svojega bitja, s čimer ustvari prostor za novo božansko bitje. Za to nalogo mu je na voljo pomoč, ki ni od tega sveta.

Da bi iskalec dosegel višje stanje zavesti, mora začeti s čiščenjem svojega bitja, s čimer ustvari prostor za novo božansko bitje. Za to nalogo mu je na voljo pomoč, ki ni od tega sveta.

Grški mit o Herakleju pripoveduje, da mora junak opraviti dvanajst nalog, med njimi čiščenje Avgijevega hleva, da bi se odkupil za svoja krvava dejanja. Čiščenje hleva in odstranitev neznanske količine gnoja sta Herakleju uspela zato, ker je skozi hlev napeljal tokova rek Alfej in Penej. Tako je hlev temeljito očistil.

Slovo

Kdor hoče hoditi duhovno pot in hrepeni po posvetitvi in razsvetljenju, mora temeljito očistiti svoje bitje. Rešiti se mora vezi, ki ovirajo njegovo novo pot, kar hkrati pomeni slovo od starega načina mišljenja, navad in vedenja. Čiščenje Avgijevega hleva je mitološka prispodoba te naloge.
V človekovem življenjskem sistemu so se nakopičile grmade misli, čustev in volje. Gre za nakopičene energije, ki zadržujejo trenutno stanje zavesti. Za višje, bolj duhovno stanje zavesti je potrebno ustvariti prostor, zato je izpraznjenost najpomembnejši pogoj za dotok novih idej.

Tok moči Svetega Duha

Samo nadnaravna sila Duha zmore s tokovoma Alfej in Penej očistiti stare ideje in misli in tako ustvariti svetlobo. Izvor te energije je v človeku samem, v njegovem svetem počelu, ki ga sleherni nosi v svojem bistvu.
Duhovni tok ima dvoje značilnosti: pojasnjuje potek novega razvoja in hkrati prinaša svetlobo samozavedanja. Glava in srce vse bolj prepoznavata ovire na poti.

Posvetitev

Medtem ko se človek vse bolj osvobaja čustev in začenja nase gledati bolj objektivno, se prebuja tudi njegov uvid. Med procesom samozavedanja začne vanj pritekati doslej neznani tok moči. V lomljenju starega in sistematični gradnji novega se iskalec postopoma približuje višjim silam v svojem bitju. In ko očiščujoči sili odpre svojo zavest, se zgodi samoposvetitev, proces, potreben za nadaljnji korak v razvoju.

Nadaljujte s potovanjem:
2. Dve naravi – troje poti posvetitve

priporočeni artikli