Kaj je red? Čemu ga potrebujemo in zakaj vlada vsemu? Red omogoča življenje v njegovih neštetih oblikah. Stvarstvo ne bi obstajalo brez reda. Večinoma ne moremo posegati v elemente reda, a vseeno delujejo.

Kaj imajo skupnega plima in oseka, mravljišča in volitve? Njihova skupna lastnost je urejenost. Nebesna telesa vodijo fizikalni zakoni. Rastline se razvijajo skladno z dednimi zasnovami v semenu. Živali sledijo svojemu nagonu. Človeštvo je v zgodovini ustvarilo neštete ureditve, jih spreminjalo in prilagajajo novim razmeram. Družbena ureditev je kot nekakšno ogrodje kulture ali civilizacije. Pomembno vlogo igra na primer pravni red s svojimi zakoni,
uredbami in določili.

Podobno je z verskimi, moralnimi, etičnimi in človekoljubnimi načeli. Ljudje so številne predpise zapisali, določene pa starši z vzgojo prenašajo na svoje otroke. Obstajajo tudi nezapisani zakoni v glavah in srcih ljudi. Delujejo kot vrednote in predstavljajo tradicijo oziroma izročilo nekega ljudstva ali države.

Vsakodnevno življenje kaže, da se različni vidiki urejenosti med seboj prepletajo. Noč se umakne jutru, živali se prebudijo, budilka zazvoni in prežene spanec. Ko se vozimo z avtomobilom, moramo upoštevati cestno-prometne predpise. Delovnik ureja pogodba z delodajalcem. Koledar nas opozarja na termine. Številčni sistem računalnika nam pomaga pri delu. Ko se pogovarjamo, upoštevamo slovnična pravila, da nas sogovorci lahko razumejo. Ura nam kaže točen čas. Prebavni organi omogočajo, da hrana in pijača okrepita telo.

Vsak človek ima tudi svoj osebni red, način, kako razmišlja in čuti, kako se vede ter odziva na soljudi in okolico.

Kaj je red? Čemu ga potrebujemo in zakaj vlada vsemu? Red omogoča življenje v njegovih neštetih oblikah. Stvarstvo ne bi obstajalo brez reda. Večinoma ne moremo posegati v elemente reda, a vseeno delujejo. Tvorijo nevidno strukturo v tkanini življenja, ki usmerja obstoj vseh pojavov.

Red ima veliko pomočnikov, ki v naravi, predvsem pa v človeški družbi, ustvarjajo pod-rede, podrejenost. Imenujemo jih hierarhije, sistemi, omrežja, kroženja, razvoji, metode, ritmi, evolucija. Pripomorejo, da se vseobsegajoči red lahko ohranja.

Če primerjamo naravni in človeški red, opazimo v človeškem redu določeno napako. Zemeljski svet je neke vrste zasilni, začasni red v božanskem razodetju. Deluje po zakonih prostora in časa. V njem vlada stalno spreminjanje, ki ga spodbujata dve polarni sili. Zato so tudi človeške strukture začasne. Saj sami vemo, da so vse ureditve nestabilne in se jih da zlahka zmotiti. Tako nastane ne-red, torej kaos, zmeda, bolezni, kristalizacija in smrt. Naša osebna prepričanja, ideologije in dogme, ki se pogosto ne ujemajo s prepričanji drugih ljudi, povzročajo konflikte.

Nepopolnost zemeljskega življenja je temeljni vzrok za hrepenenje ljudi po višjem življenju. Želijo si, da bi nekoč lahko dosegli popolni red. Ena od poti, ki vodi tja, se začne v šoli Rožnega križa. V njej spoznavamo duhovni red. Polje duhovne šole sestavlja sedem delov. Teh sedem razvojnih polj duše lahko imenujemo tudi sedem stopenj. Na vsaki stopnji se človek notranje metodično spreminja, dogaja se duhovna alkimija. Četudi še ne moremo povsem razumeti zakonitosti živega telesa šole, obstaja red, ki podpira duhovno življenje in ga usmerja.

Izvorni božanski atom v našem srcu vsebuje strukturo silnic, energetski vzorec, ki zavesti posreduje potrebne impulze. Svetlobna sila Gnoze vsebuje božanski načrt za svet in človeštvo. Podarja nam spoznanje, torej informacije, pa tudi moč, da spoznanja lahko uresničimo. Tudi finosnovna krogla, ki nas obdaja, mikrokozmos, je zelo zapleten sistem. Deluje skladno z zakonitostmi kozmosa in makrokozmosa.

Lahko bi rekli, da v vesolju vse od atoma pa do Rimske ceste vlada red modrosti. Zaradi njega zveni harmonija sfer, celotno stvarstvo harmonično sodeluje. Vse je eno.

Kdo ali kaj ustvarja te premnoge sisteme reda in strukture? Katera roka jih ureja? To je življenje samo! Kaj pa je življenje?

Življenje v najvišjem pomenu je izraz božanskega v neskončnem razodevanju, tako v duhovnih svetovih kot tudi tukaj v snovi. Bog, sam Duh je najvišji red. Idejo reda vtisne v svoje stvaritve, da tvori matrico za vse ustvarjeno.

Ko torej slišimo izrek Red je pol življenja, vemo, da je red dejansko vse v življenju!

priporočeni artikli