Iz naše literature, s služb ali pogovorov verjetno poznate trozvezo, ki je omenjena v naslovu.
Gral je sveta posoda v človeku, ki lahko sprejema božansko moč. Je legendarni zaklad katarov.

Iz naše literature, s služb ali pogovorov verjetno poznate trozvezo, ki je omenjena v naslovu. Gral je sveta posoda v človeku, ki lahko sprejema božansko moč. Je legendarni zaklad katarov. To največjo dragocenost so dolgo varovali pred tem, da bi ji nevedni odvzeli vzvišenost. Številni ljudje namreč mislijo, da je gral snovni zaklad. Iiščejo ga še dandanes.

Katari, ki so jih imenovali tudi popolni, čisti kristjani, so imeli veliko nalog. Pravijo, da so med drugim lahko zdravili telo in dušo.

Rožni križarji se navezujejo na védenje katarov, da bi v današnjem času lahko dokončali duhovno delo: združitev prebujene duše z božanskim Duhom, da bi se
znova rodilo novo duhovno dušno telo.

Veriga bratstva ljubezni povezuje duhovno šolo s katari iz 12. stoletja.

Približno na vsakih pet let to zvezo obnovi konferenca v južni franciji. Konference v kraju Ussat-Les-Bains v dolini reke Ariège se vselej udeleži prek dva tisoč učencev z vsega sveta.

Na to posebno srečanje ste prisrčno vabljeni tudi člani preddverja Mednarodne šole Zlatega rožnega križa.
Na omenjeni konferenci se razodeneta moč in aktivnost celotne verige bratstva ter duhovne šole. Pri tem nista najpomembnejša negovanje starih tradicij ali premišljanje o preteklosti, temveč osvobajajoča moč novega svetlobnega impulza, ki sedaj deluje v svetu.

Nekdaj so katari od svojih vernikov pričakovali, da se rešijo sodbe in predsodkov, da soljudem odpuščajo, da razumejo njihove motive delovanja in prek njih prepoznajo sebe.

Verniki so korak za korakom ter z rastočim uvidom in zavedanjem šli po poti zvezd, ki pomeni ponovno zvezo s svetlobnim kraljestvom izvorne ljubezni. To so dosegli samo z zaupanjem v vodstvo Duha, v Kristusovo silo, ki je delovala v vsakem od njih.

Večna neminljivost se reši vsega odpora. Kdor svoje srce odpre temu spoznanju, postavi most nad prostorom in časom, most, ki vodi k večnemu obstoju.

Vsem interesentom in udeležencem želimo živahno pripravo na bližajočo se mednarodno konferenco v Ussatu.

priporočeni artikli